Sunday, October 16, 2011

บัญญัติ 10 ประการของนักคิดเชิงกลยุทธ์ระดับโลก


              
    
       การก้าวไปสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม จำเป็นที่คุณต้องใช้สมองซีกซ้ายและขวาของคุณ   ทักษะที่ใช้เวลาปฏิบัติงานความเชื่อมั่น การมีตรรกะและด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดชุดทักษะของคุณเป็นสิ่งมีค่าอย่างใหญ่หลวง ในที่นี้คือทักษะหลายอย่างที่นักคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ปรากฎ, และใช้อยู่ทุกวันได้แก่

        ก. ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์
            ผู้บริหารมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แก่ความคิดทั้งสองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เช่นเดียวกับการสร้างกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ พวกเขามีทั้งเครื่องมือทั้งสองอย่างอยู่ในชุดความคิดของพวกเขาและพวกเขายังใช้ควบคู่กับรูปแบบอื่น ๆ  เช่นรูปแบบของการคิดเชิงสนับสนุนและการมองเห็นอนาคตนี้จะส่งเสริมวิธีคิดและการพัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะและแบบมุมกว้าง
        ข. ให้เวลา
            ในธุรกิจที่และองค์กรที่ยุ่งเหยิงไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่เวลามีความสำคัญยิ่งยวด ที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับเกมสำคัญที่ต้องใช้เวลา บางทีต้องทบทวนเพื่อให้ได้ทัศนะยอดเยี่ยม  อาจจะใช้เวลาหนึ่งวันในห้องโถงของโรงแรมหรือเป็นช่วงบ่ายในสถานที่ใหนก็ตาม โดยมีแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าและคิดแบบหมวก 6 ใบที่เกี่ยวกับงานสำหรับใช้ความคิด -- แต่พวกเขาทำมัน
         ค.ไม่ควรเร่งรีบเกินไป
            จุดสำคัญที่อยู่ในคำอธิบาย, การคิดเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวกับในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือสัปดาห์ถัดไป ในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหุ้นส่วนผู้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคตธุรกิจ, ทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างอนาคต แต่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้! นี้คือการกำหนดขอบเขต, การหลอกล่อ, การปรับแต่งผลงานธุรกิจที่มีคุณภาพทางธุรกิจในปีที่จะมา เลขยกกำลังที่ดีใช้เวลาในการปรับแต่งแก้ไขทบทวนลักษณะเด่นของคุณภาพวิศวกรในอนาคต!
         ง. ดูดซับและการสังเกต
             ผู้บริหารมักตื่นตัวอย่างแท้จริง  ไม่ว่าธุรกิจใด ๆ ก็ตาม จะมีกลเม็ดเด็ดพรายซึ่งมักจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยทั้งภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้แนะแนวทางทิศทางอนาคตและตระหนักถึงโอกาส  นักคิดกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่จะน้อมนำ้สิ่งเหล่านี้ในการนำมาใช้ เพื่อว่าพวกเขาจะได้กำหนดเวลาที่จะคิด เขามีลิ้นชักข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่ในการนำทางพวกเขา    บางครั้งจะเป็นขณะพักผ่อนสนุกสนาน เมื่อเขาสังเกตุบางอย่างสะท้อนความคิด ซึ่งอาจจะเป็นการเดินตอนเ้ช้าเพื่อเข้าเมือง หรืออาจเป็นสิ่งที่บางคนพูดขณะเสริฟกาแฟ  อย่างไรก็ตามการเชื่อมความสัมพันธ์เป็นโอกาสที่จทำให้การทำงานเป็นไปได้โดยดี
         จ. ทบทวนบ่อย ๆ
             นักคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด จะทำการตรวจสอบว่าความคิดของเขานั้นมีความเที่ยงตรงประการใด   มันทำงานได้ผลใหม? เมื่อผจญกับโลกที่เป็นปรกติ  ความสอดคล้องและบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหรือไม่?  กิจกรรมเช่นว่านี้เป็นการเปลี่ยนเป้าหมาย ดังนั้นการสร้างโอกาสที่ดีกว่า, การพิจารณาอย่างคร่าว ๆ, การเทียบเคียงกลยุทธ์และการการจัดเก็บข้อมูลตามปรกติจะมีการใช้ประโยชน์เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของความคิด และดูดซับไปสู่ชุดทักษะสำหรับนักบริหาร และอนาคตองค์การของเขาเหล่านั้น
        ฉ. เรียนรู้จากประสบการณ์
            ตลอดเวลาที่ใช้ประสบการณ์แบบตามประเพณีที่เคยทำไม่ว่าเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่
การคิดเกี่ยวกับประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่ดีกว่าเดิม กลยุทธ์นี้ทำให้การใช้เกี่ยวกับเวลานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้ัจริง มีการเรียนรู้ที่ใช้เวลาสั้นๆ เพื่อที่กำหนดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่,ได้รับสิ่งที่มีคุณค่าเพิ่มเติม 
        ช. ใช้ทีมทำงาน
            จากการใช้ประโยชน์ของทีมงานในการใช้สมองของพวกเขา (แม้ว่าสิ่งนี้จะสำคัญสำหรับบางกระบวนการเท่านั้น) ความคิดเชิงกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่อาจโลดเต้นตามคนอื่นในสถานที่ทำงาน และส่งเสริมให้มีการบรรจุความคิดอยู่เหนือการส่งมอบภารกิจในวันทำงาน  ตามสมการแบบเก่าที่ว่า 1+1 = 3 โดยใส่ความคิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงตรงอย่างสูง  แต่คน 5 คนอาจทำให้คำตอบมีมากกว่า 2 และอื่น ๆ อีกก็ได้
        ซ.ใช้กฎที่สมจริงบ้าง
            แม้ว่าพวกเขาจะส่งเสริมความคิดอย่างเปิดเผยมากก็ตาม นักคิดเชิงกลยุทธ์ที่เก่งกาจจะมีความรู้สึกของความสมจริงและความซื่อสัตย์เกี่ยวกับสิ่งที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ในระยะยาว  สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เขาเดินถอยหลัง แต่มันจะสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ   ผู้บริหารจะอยู่ภายใต้คำสัญญาตกลง และจำเป็นต้องมีการนำเสนอเกินความจริง  เพื่อทำให้มั่นใจว่าธุรกิจที่เผชิญหน้าอยุ่ทุกเมื่อเชื่อวันในองค์การ  ในวันนี้เป็นการรับใช้อย่างเพียงพอด้วย นั่นคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจต้องใช้จ่ายในวันนี้ ในขณะที่เป็นการสร้างอนาคตของวันพรุ่งนี้
        ฌ. มองไกลอย่างชัดเจน
             ส่งเสริมการตรวจสอบความคิดของผู้บริหาร เพื่อทบทวนความก้าวหน้า เขาจะมีโอกาสปรับกลยุทธ์  พวกเขามีธรรมชาติภายในที่ซ่อนเร้นในการปรับไปปรับมาเท่าที่จำเป็น  การเดินทาง 5,000 ไมล์โดยเครื่องบินเจ็ตจะบรรลุเป้าหมายปลายทางได้โดยปรกติ
        ญ.ไม่ตัดสินอะไรง่ายดาย
           ด้วยเหตุที่อนาคตแห่งความสำเร็จไม่ได้ผูกติดกับการวินิจฉัยของความคิดของพวกเขาหรือของคนอื่น ๆ ในขณะที่ผู้บริหารคิดสร้างสรรค์ก็ตาม  กล่าวคือไม่ว่าสถานที่ใด ๆ ก้ตาม ความคิดที่พรั่งพรูออกมาหรือการเปิดใจกว้างจึงควรได้รับการส่งเสริมและรายละเอียดความคิดควรมีการทดสอบในเวลาต่อมา   ความคิดจิตใจที่เปิดกว้างจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างแท้ัจริงและทำให้สมดุลย์ แต่ภายหลังจากจาการเปิดเผยจะต้องมีการกระตุ้นให้มีลมหายใจเกี่ยวกับความคิดเชิงจินตนาการเพื่อให้มีอิสรภาพในการนำเสนอด้วย
         ในองค์การที่ประสบความสำเร็จส่วนมากในช่วงหลายปีและหลายทศวรรษที่ผ่านมา  ในสถานที่มีการทดสอบเวลาแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่เป็นเิลิศนั้นได้แก่ บริษัทโซนี่, โคคา โคล่า,โนเกีย และโตโยต้า ในโลกแห่งความคิดที่ก้าวไปข้างหน้า และส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างมาก การคิดที่อย่างน้อยที่สุดบางทีก็เป็นเพียงแผนธุรกิจของบริษัทก็ได้
        โดยสรุป  โลกธุรกิจปัจจุบันในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรป ผู้บริหารระดับซีอีโอที่มีความคิดเชิงกลยุทธ์มีถึงไม่ต่ำกว่า 50 %  แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านักบริหารที่เก่ง ๆดังกล่าว ทำไมจึงประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน   ซึ่งก็ตรงกับหลักพระุพุทธศาสนาว่า ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง  แม้ประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็อาจประสบกับปัญหามรสุมก็ได้ แต่ข้อดีก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีคุณภาพชีวิตที่เหนือชั้นกว่าประเทศที่ยังไม่พัฒนาอย่างมาก และปัญหาิวิกฤติอาจสร้างโอกาสของการใช้มันสมองของมนุษย์ในการจัดการกับปัญหาที่แก้ไขโดยนักคิดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น

         

No comments:

Post a Comment