Saturday, June 22, 2013

กลอนท่องเที่ยววัดดังจังหวัดอยุธยา

          จรบทวัดดังอยุธยา        ทั่วพาราแวะชมโบราณสถาน

แวะวัดแรกชื่อเสียงดังมานมนาน ที่เรียกขานวัดใหญ่ชัยมงคล
เป็นสถานวัดโด่งดังไปทั่วหล้า    นิยมมาเที่ยววัดจนมากล้น
มีเจดีย์สูงตระหง่านแม้ไกลพ้น     ประชาชนเรียกเจดีย์ชัยมงคล
           เป็นเจดีย์สูงสุดเมื่อส่องยล เมื่อสืบค้นความสูงหกสิบเมตร
นับว่าสูงสุดอยุธยาเขต              ชำเลืองเนตรเข้าไปในอุโบสถ
มีพระพุทธรูปใหญ่ปางมารวิชัย    มองซึ้งใจพุทธศิลป์สิ่งปรากฎ
สร้างสมัยเจ้าอู่ทองช่างงามงด    แจ่มจรดปั้นด้วยหินดินทรายสวย
          ส่วนจีวรลงรักปิดทองหมด ซึ้งสวยสดงดงามตระการตามื
นอกจากนี้ยังมีวิหารสูงเด่นดี       นามที่มีวิหารพุทธไสยาสน์
เป็นที่ถวายสักการะและบูชา        และสังฆาปฏิบัติอาตมา
สำหรับนั้่งกรรมฐานที่ลือชา         รอบวัดวามีสวนหย่อมชวนผ่อนคลาย
          ตามประวัติสร้างวัดมานานช้า สถาปนาเก้าร้อยกว่าปีมา
โดยพระนเรศวรเจ้าเมืองหงสา     กับชื่อว่าพระนารายณ์เจ้าเมืองนั้น
นามอโยธยาโดยแข่งขัน             เพื่อพนันก่อเจดีย์มุ่งแข่งกัน
อีกประวัติชื่อป่าแก้วเขายืนยัน      วัดวาสร้างหกร้อยปีกว่านั้น
          เป็นวัดของสงฆ์ที่สร้างสรรค์ ที่เรียกกันว่าอรัญวาสี
มุ่งวิปัสสนาธุระเป็นหน้าที่           โดยที่มีพระวันรัตนำคณะมี
คู่กับพระพุทธโฆษาจารย์            สำเร็จฌาณในฝ่ายคามวาสี
เรียนทางสายคันถธุระในหน้าที่    สองรูปมีชื่อเสียงเลื่องลือไกล
          ในปีสองหนึ่งสามห้าพม่าตี ผู้นำมีมหาอุปราชแม่ทัพใหญ่
ยาตราทัพมาตีราชธานีศรีวิไล       นามนั้นไซร้คืออยุธยามาบรรจบ
สมเด็จพระนเรศวร,เอกาทศรถ      เคลือนจรดทัพสู่สมรภูมิรบ
ยุทธหัตถีหนองสาหร่ายที่นัดพบ   จากด่านรบเจดีย์สุพรรณบุรี
          ได้รับชัยชนะการศึกจบ     พม่าหลบลี้หนีจากเพราะพ่ายแพ้
ไม่สามารถตีแตกราบคาบแท้       ทัพหลังแห่ตามมาไม่ทันการ
พระองค์ทรงพระพิโรธมุ่งลงทัณฑ์  ประหารกันเหล่าแม่ทัพมาช้างาน
แต่พระวันรัตวัดป่าแก้วทูลขอท่าน  เพื่อเป็นการไว้ชีวิตแม่ทัพนั้น
          และแนะนำพระองค์เพื่อทำการ  สร้างผลงานเจดีย์สูงเทียมฟ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติกษัตรา          เป็นบุญญาบารมี่แก่พระองค์
ทรงพระราชทานนามในบัดดล      ชัยมงคลเรียกขานอย่างยิ่งยง
หมายถึงความสำเร็จตามประสงค์  สิ่งจำนงมงคลหมายประเสริฐดี         
          คำอารธนาเพื่อเสริมส่ง      เพื่อบรรจงถึงสมเด็จนเรศวร
มหาราชกู้เอกราชที่สมควร          ด้วยใจล้วนศรัทธาอธิษฐาน
ตั้งนะโมสามจบคำนบไหว้           สวดมนต์ในสมาธิเพ่่งจิตขาน
"อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา  ทิปปะติ
 นะเรโส จะ มหาราชา เมตตา จะ กะโรติ มหาลาภัง จะ ทาโสตถิ ภะวันตุเม ฯ"
         
   

No comments:

Post a Comment