Sunday, May 19, 2013

กรอบความคิดดิซ (DICE) พิชิตแผนเปลี่ยนแปลง

                  อันว่ากรอบความคิดที่เรียกดิซ (DICE)     สิ่งประดิษฐ์คิดใช้ไว้คำนวน
         ว่าดำเนินการตามแผนแม้นแปรปรวน             จากกลุ่มก๊วนที่ปรึกษาของบอสตัน (Boston Consulting Group)                 
             สิ่งคาดหวังตามแผนล่ม,สำเร็จ                      งานเขียนเด็ดจากเซอร์กิน (sirkin) และคีนัน(keenan)
          และแจ๊คสัน (่jackson) จากวารสารนั้น                 งานสร้างสรรค์ฮาร์วาร์ดบิวสิเนส
                  เช่นปัจจัยนุ่ม (soft factors)ลุ่มลึกคอยฝึกฝน  ที่มีผลเพิ่มสัมฤทธิ์พิชิตแผน
         สำหรับแผนเปลี่ยนแปลงอันแนบแน่น             ได้แก่แก่นวิสัยทัศน์,และผู้นำ
         วัฒนธรรมองค์การ,แรงจูงใจ                           แนวทางไซร้จากบนลงสู่ล่าง (Top-down appproach)
         หรือแนวทางมีส่วนร่วมเป็นเยี่ยงอย่าง             เพือแผ้วถางความสำเร็จวิเศษจริง
                  และทักษะแบบแข็ง (hard factors) ไร้อิงอ้าง   เป็นแบบอย่างไม่สนใจอย่างจริงจัง
           ปัจจัยดิซ (DICE FACTOR) คิดไว้ไม่อินัง                 ที่เป็นคลังความสำเร็จอันได้แก่
        ประการแรกเรียกว่าดิวเรชั่น(duration)                     คือแผนสั้นตามเวลาที่แน่แท้
        ประการสองน้ำหนึ่งใจเดียว(integrity)แล               ไม่ผันแปรโครงการเสร็จตรงเวลา
                   ประการสามความผูกพัน(commitment)นั้นปลุกปั้น  จากหนุนยันผู้บริหารระดับสูง
         ประการสี่พยายาม(effort) ริเริ่มและชักจูง              เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนงานประจำวัน
         กรอบความคิดดิซ(DICE)นั้นมีพื้นฐาน               ดำเนินงานการวิจัยกลุ่มบอสตัน
         สองร้อยยี่สิบห้าบริษัทนั้น                                ได้เพิ่มกันพันหนึ่งร้อยบริษัท
                    การใช้กรอบดิซ(DICE)คิดค้นกัน              เพิ่มประกันให้คะแนนโดยตลอด
         เพื่อเปรียบเทียบโครงการเพิ่งเริ่มคลอด           ไม่ค่อนขอดเทียบเคียงโครงการเก่า
         เพื่อเปรียบเทียบให้คะแนนก่อนและหลัง           เพิ่มพลังเปลี่ยนโครงสร้างดุจดังเงา
         จัดการแฟ้มสะสมโครงการเรา                          สนองเฝ้าภาษาพูดเพื่อเปลี่ยนแปลง
                   อันจุดแข็งหรือข้อดีกรอบคิดเรา             หากมองเอาปัจจัยแข็งวัดผลได้ 
         และสื่อสาร,ได้รับอิทธิพลไว้                              มีความง่ายสื่อสารสะดวกยิ่ง
         ทั้งสอดคล้องในเรื่องมาตรฐาน                         เพื่อทำการพิจารณาเพื่ออ้างอิง
         รวมทั้งใช้กรอบคิดพินิจจริง                               ประเมินสิ่งสำนึกในโครงการ
                  ส่วนข้อจำกัดหรือข้อเสียน่าเกรงกริ่ง        ที่มุ่งอิงอัตตามุ่งพาไป
         ไร้วิธีการทักษะนุ่มนำมาใช้                                เพราะง่ายไปไม่เกี่ยวสิ่งดังกล่าว
          สิ่งสำคัญองค์การต้องไคร่ครวญ                      สำคัญล้วนปัจจัยแข็ง(hard factor)ทั้งสี่เสา
         ปััจจัยนุ่ม(soft factor) ตามมาดุจดั่งเงา               เพื่อมุ่งเอาแผนเปลี่ยนแปลงที่เข้าที                            
   

               

                             
   

No comments:

Post a Comment