Thursday, May 18, 2017

คำแนะนำของบิลเกตต์มอบให้นักศึกษาจบใหม่ และคนทั้งโลก

ซึ่งได้สรุปเป็นข้อๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และประหยัดเวลาอ่าน ดังนี้
  1. ถ้าย้อนเวลากลับไปเป็นเฟรชชี่ได้ มีอยู่ 3 สาขาวิชาที่เขาจะเลือกเรียนก็คือ 1). AI เพราะมันจะช่วยให้มนุษย์มีความ Productive มากขึ้น และช่วยขยายขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ 2). พลังงาน เพราะการสร้างพลังงานสะอาดในราคาที่จับต้องได้ คือกลไกสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน และ 3). Bioscience เพราะมันจะช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีชีวิตยืนยาวขึ้น
  2. ความฉลาด (Intelligence) ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งตระหนักเมื่อมีอายุมากขึ้น และหวังว่าน่าจะคิดได้แบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น เพราะความฉลาดมีหลากหลายรูปแบบ เราต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมความสามารถที่แตกต่างกันของผู้คน ยิ่งคิดแบบนี้ได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งรวยเร็วเท่านั้น
  3. จงตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้ ตัวเขาเองเพิ่งรู้จักมันจริงๆ ก็ตอนที่อายุ 30 ปลาย ขณะที่กำลังเดินทางในแอฟริกา เห็นเด็กจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคร้าย แต่ไม่มีประเทศรวยๆ ให้ความสนใจ และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคนี้ เด็กรุ่นใหม่สามารถมองเห็นปัญหานี้ได้เร็วกว่าเขามากนัก ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย จงต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมในขอบเขตที่สามารถทำได้ อาจจะเป็นระดับชุมชนเล็กๆ หรือระดับโลกก็ได้
  4. จงพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนให้แรงผลักดัน สั่งสอน และท้าทายความคิด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับ Bill Gates คนๆ นั้นก็คือภรรยา Melinda Gates ที่ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้น
  5. จะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีความสุข Gates บอกว่า เขาวัดด้วยความสุขของคนรอบข้าง ถ้าคนรอบข้างมีความสุขหรือมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เขาก็มีความสุข
  6. ถ้าต้องให้ของขวัญในวันรับปริญญา เขาจะให้หนังสือ The Better Angels of Our Nature เขียนโดย Steven Pinker เป็นหนังสือเชิงปรัชญาที่พูดถึงโลกที่ดีกว่า ความหนา 700 หน้า และมันเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจได้มากที่สุดตั้งแต่ที่เคยอ่านมา
  7. ผู้เขียนหนังสือเล่มดังกล่าวบอกว่า โลกที่เราอยู่ในขณะนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งถ้าพูดแบบนี้กับคนทั่วไปก็อาจจะถูกมองว่าเป็นคนซื่อจนเซ่อ หรือไม่ก็เป็นบ้า แต่ Bill Gates ย้ำว่า เมื่ออ่านจนเข้าใจแล้วจะมองเห็นโลกนี้ในมุมที่ต่างออกไป
    “และเมื่อคุณเห็นว่าโลกกำลังดีขึ้น คุณจะอยากทำอะไรก็ตามที่ช่วยให้มันดีขึ้นได้เร็วกว่าเดิม”

Tuesday, May 9, 2017

แนวคิดของผู้นำจีนเกี่ยวกับการศึกษา ยุคเหวิน เจีย เป่า

             ทัศนะของจีนผืนแผ่นดินใหญ่มองว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อความก้าวหน้าของประเทศทุกประเทศและต่อประชาชนทั้งหลาว      การจัดการศึกษาจึงเน้นการศึกษาที่เป็นระดับที่ยอดเยี่ยมสูงสุด และต้องส่งเสริมคนเก่งนระดับแนวหน้า  จึงจะสามารถสร้างประเทศที่เป็นแนวหน้าได้     จีนให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาประชาชนจำนวนมาก เช่นการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ทำในการศึกษาชนบทหรือในท้องถิ่น    คนฐานะยากจนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมในการเข้าเรียน  แรงงานได้สร้างคนรุ่นใหม่เป็ฯคนวัยหนุ่มสาวที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์และในเชิงวัฒนธรรม        การกำหนดนโยบายของโครงสร้างการศึกษาระดับกลาง และการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว    การพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพจึงมีการปรับปรุงผู้ที่มีความสามารถของประเทศชาติโดยรวม   ซึ่งเป็นส่ิ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ, ความก้าวหน้าทางสังคม และการมีชีวิตของพลเมืองที่ได้รับการปรับปรุง    การปฏิรูปการศึกษาสกระทำโดยคณะกรรมการกลางของพรรค  สร้างสังคมที่เท่าเทียมและนำไปสู่ความทันสมัย
              ประการที่สอง จีนมองว่าการพัฒนาการศึกษาต้องตอบสนองความต้องการคนเก่งเพื่อกระบวนการเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมและการสร้างคนเก่ง    การพัฒนาชาติและความมั่งคั่งจะพิจารณาจากความสามารถของบุคคล  การสร้างบุคคลที่มีความสามารถเพื่อมารับใช้ชาติ   และต้องกำกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ เช่นเดี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของกำลังแรงงาน    เราต้องเน้นการใช้ความพยายามต่อความก้าวหน้าของสังคมโดยรวม และการพัฒนาอย่างรอบด้านของประชาชน    ในขณะเดียวกันหากมองในแง่ระดับโลกแล้ว  วิทยาศาสตร์, เทคโนโลวยี และคนเก่งกลับมาเป็นปัจจัยของความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
              ประการที่สาม การพัฒนาการศึกษาต้องสังเคราะห์กับความคาดหวังใหม่ของสาธารณะชนของการได้การศึกษาเพิ่มมากขึ้นและการศึกษาที่ดีกว่า    ในสังคมจีนตามทัศนะของผู้นำจีนมองว่าประชาชนปรารถนาที่จะมีคุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดี และมีชีวิตทีี่ดีกว่าโดยผ่านการศึกษาที่มีความกระชับเหมาะสม  โดยผ่านการทำงานอย่างหนัก   ระบบการศึกษาของจีนได้แก้ปัญหาความยุ่งยากในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลในการแสวงหาการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และมีทางเลือกในการศึกษาที่มีความหลากหลาย