Wednesday, October 22, 2014

การสำรวจงานวิจัยตลาด หรือวิจัยทั่วไปของ Yimwhan Research เพื่อตอบแบบสอบถาม ได้รางวัลสมนาคุณฟรี

            การวิจัยผ่านออนไลน์มีส่วนสำคัญในการทำให้งานวิจัยได้รับความรู้ในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว   และทาง Yimwhan Research ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมุลวิจัย
เพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคล หรือแต่ละวัยอายุ   ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้เขาจะให้เป็นคะแนน
เพียงแต่กรอกสมัครก็ได้คะแนนแล้ว 40 คะแนน   หากกรอกแบบสอบถามภายใน 10 นาทีจะได้คะแนน 12 คะแนน หรือหากแนะนำเพื่อหรือบอกต่อจะมีคะแนนเพิ่มอีก 10 คะแนนต่อคน    ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัย
ได้รับการเผยแพร่ หรือเพื่อให้เกิดความนิยม จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ โปรดคลิ้ก หากต้องการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามซึ่งทางยิ้มหวานรีเสอร์ช เขาจะดูความเหมาะสม   แต่ที่สำคัญท่านต้องกรอกข้อมูลให้ตรง และสอดคล้องกับประวัติของท่าน  หากไม่สอดคล้องเขาก็จะถือว่าเราให้ข้อมูลผิดพลาด   จึงควรกรอกข้อมูลให้ตรงมากที่สุด เพื่อการสะสมคะแนนของท่าน
             หวังว่าผู้อ่านที่สนใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามโปรดคลิกตามที่อยู่ข้างล่างนี้   ไปไว้ในแอดเดรสของท่าน ดังนี้ครับ

https://www.yimresearch.net/public/register/register/refUserName/tawipan999

ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการมีส่วนร่วมในครั้งนี้  พร้อมกับของสมนาคุณที่ทาง Yimwhan Research จะได้มอบให้ท่าน  หากคะแนนของท่านสะสมไปถึงการรับรางวัลครับ

จาก   ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

No comments:

Post a Comment