Sunday, June 8, 2014

นิสัย 9 อย่างที่่ควรเลี่ยงในการทำงาน         เรื่องที่ไม่ควรทำมักจะดีกว่าเรื่องที่ควรทำนำไปสู่ความสำเร็จกับการยกระดับผลงาน เหตุผลง่าย ๆ ก็คือสิ่งที่คุณไม่ทำเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้   ต่อไปนี้เป็นนิสัยทั่วไปและทำให้เกิดความเคร่งเครียดสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานออกฟิศควรจะขจัดเสีย   สิ่งต่อไปนี้จะเป็นคำอธิบายรายละเอียดที่เน้นใช้เพียงครั้งสองครั้งเท่านั้น   ก็จะทำให้คนมีการจัดลำดับความสำคัญอย่างสูงคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปแบบการกระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ดังนี้:
1. อย่าได้รับโทรศัพท์จากเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน  จะช่วยให้รู้สึกเป็นอิสระจากความแปลกใจจากผู้อื่น  แต่อย่างได้ประหลาดใจ มันเป็นเพียงเป็นผลในสิ่งสอดแทรกที่ไม่ต้องการและเป็นตำแหน่งของการเจรจาต่อรองที่ไม่ดี จงใช้วอยส์เมลล์จะดีกว่า
2. อย่าได้อีเมลล์ครั้งแรกในตอนเช้าหรือครั้งสุดท้ายในตอนกลางคืน  การตะเกียกตะกายเสียก่อนในการจัดลำดับความสำคัญของคุณและแผนของคุณในวันนั้น และในเวลาต่อมาคุณก็จะทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับ  อีเมลล์สามารถคอยได้จนเวลา 10.00 น.เช้า  หลังจากคุณได้ทำในเรื่องสำคัญเรื่องสองเรื่องเป็นอย่างน้อย
3. อย่าได้ตกปากรับคำกับการประชุมหรือโทรศัพท์ในวาระการประชุมหรือเวลาสิ้นสุดที่ไม่มีความชัดเจน หากมีผลลัพธ์ที่ได้มีความชัดเจนกับวัตถุประสงค์และวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ที่คลอบคลุมคำถามหรือเนื้อหา  ไม่มีการประชุมใด ๆหรือการโทรใด ๆที่ควรใช้มากกว่า 30 นาที  จงร้องขอพวกเขาล่วงหน้าก่อน ดังนั้นคุณสามารถเตรียมการได้ดีที่สุด และใช้เวลาร่วมกันได้เป็นอย่างดี
4. อย่าปล่อยให้คนอื่นพูดเรื่อยเปื่อย จงลืมว่ามันจะเป็นไปอย่างไร? เมื่อมีใครบางคนโทรหาคุณ จงกำหนดว่ามีอะไรหรือ? หรือบอกว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ แต่สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่คืออะไร? ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการพูดเข้าเรื่อง (Getting to the point)
5. อย่าตรวจอีกเมลล์อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ตรวจสอบเป็นระยะ ๆเท่านั้น ผู้เขียนเอาใจใส่กับเรื่องนี้ จงหลีกเลี่ยงเรื่องที่ทำให้เราเสพย์ติดในเรื่องไร้สาระและมุ่งเน้นจัดการกับเรื่องสำคัญที่ควรทำแทนที่จะตอบอีเมลล์โดยทันทีทั้นใด  จงวางระบบการตอบแบบอัตโนมัติที่มีกลยุทธ์และตรวจสอบวันละสองสามครั้ง
6. อย่าได้สื่อสารมากเกินไปที่มีผลให้ได้รับผลกำไรต่ำ, กับลูกค้าที่ต้องเอาใจใส่สูง   ไม่มีเส้นทางที่ทำให้มั่นใจสู่ความสำเร็จ แต่เส้นทางความมั่้นใจสุงสุดกับความล้มเหลวคือการพยายามที่จะทำให้ทุกคนพอใจ  จงวิเคราะห์แบบ 80/20 ในฐานลูกค้าของคุณในสองทาง ซึ่งทำให้เกิดผลผลิตที่มีผลมากที่สุด และมมีผลน้อยที่สุดกับการตอบแบบอัตโนมัติเร่งด่วนในกาหยิบยกเอาการเปลี่ยนแปลงในนโยบายบริษัท   จงส่งอีเมลล์ด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ ๆที่เป็นจุดสำคัญ   จำนวนการโทรที่สามารถทำได้,เวลาตอบอีเมลล์, ให้น้อยที่สุดเป็นต้น   นำเสนอข้อคิดให้ตอบอีเมลล์อื่น ๆ หากพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ ๆ
7. อย่าปฏิบัติงานในลักษณะที่ตายตัวมากเกินไป - แต่จงจัดลำดับความสำคัญ   หากคุณไม่จัดลำดับความสำคัญ  ทุกอย่างดูเหมือนจะเร่งรีบและสำคัญ   หากคุณกำหนดความสำคัญให้มากที่สุดใน
เรื่องเดียวในแต่ละวัน  ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะเร่งด่วนหรือสำคัญเลย   บ่อยครั้ง มันเป็นเรื่องของการอนุญาตในสิ่งที่ไม่ได้เลวร้ายเกิดขึ้น  (ให้ความสำคัญกับโทรศัพท์ช้าบ้างและขอโทษ เพื่อรักษาลูกค้าในการทำสิ่งสำคัญมากที่สุด  คำตอบทั้งหลายไม่ใช่การทำอะไรให้มากขึ้น หรือกำลังทำให้มากขึ้น แต่อยู่ที่บางอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่แท้จริงต่อธุรกิจและชีวิตของคุณเอง
8. อย่าได้ถือโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาการทำงาน   จงใช้ให้น้อย หรือปิดเสียดีกว่าเปิดโทรศัพท์ จงปล่อยไว้ในรถยนต์  ผู้เขียนทำสิ่งนี้อย่างน้อยวันเสาร์ และข้าพเจ้าแนะนำให้คุณทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านหากคุณออกไปทานอาหารเย็น  หากคุณกลับมาโทรในชั่้วโมงต่อมาหรือในเช้าวันพรุ่งนี้
9. อย่าได้คาดหวังการทำงานเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มีความสัมพันธ์ที่มิใช่การทำงานและกิจกรรมซึ่งงานไม่ใช่ทำตลอดชีวิต   เพื่อนร่วมงานไม่ควรเป็นเพื่อนของคุณ  จงจัดตารางชีวิตและปกป้องเพียงแต่คุณมีการประชุมธุรกิจในเรื่องสำคัญ  ไม่เคยมีใครบอกคุณว่า ผมจะทำให้สำเร็จในสิ้นสุดสัปดาห์นี้ จงทบทวนกฎปารกินสันในสัปดาห์การทำงาน 4 ชั่วโมง และบังคับตัวคุณเองในการครอบงำในการผูกติดกับชั่้วโมงการทำงานซึ่งไม่ได้มีผลอะไรเลย   จงมุ่งเน้นการทำสองสามอยางที่ทำให้สำเร็จและปลีกตัวออกไป   จงอีเมลล์ในสิ้นสุดสัปดาห์ซึ่งไม่มีเวลาที่ใช้อันน้อยนิดเท่าที่คุณมีในขณะนั้น
    แนวทาง 9 อย่างนี้ช่วยมุ่งเน้นให้ทำงานได้สำเร็จ แต่มันเป็นไปได้ครั้งเดียวที่เราจะเคลื่อนย้ายสิ่งที่หยุดอยู่กับที่และไม่มีอะไรเคลื่อนไหว   หากคุณมีเรื่องตัดสินใจที่ยุงยากในสิ่งที่ทำ เพียงแต่เน้นในสิ่งที่ไม่ควรทำ ที่มีนัยยะตรงกันข้ามแต่ผลสุดท้ายเหมือนกัน โดยสรุปการทำงานที่ชาญฉลาดควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เสียเวลาและไม่ได้ผลงาน และจงหาทางปฏิเสธงานที่ไม่มีผลต่อความสำเร็จ และใช้มารยาท และเลี่ยงตอบรับโทรศัพท์และอีเมลล์ที่ไม่มีความสำคัญกับงานของท่าน

เรียบเรียงจาก ธีโมที เฟอริส ผู้เขียนเรื่องสัปดาห์ในสี่ชั่วโมงการทำงาน
No comments:

Post a Comment