Monday, January 6, 2014

โครงการนิวดีลในยุคสมัยประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี.โรสเวลท์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างไร?

โครงการนิวดีลในยุคสมัยประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี.โรสเวลท์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างไร?
             นโยบายฟัสซิสต์ของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี โรสเวลท์ได้มีการฟื้นฟูมาเป็นเวลาจากปีที่เศรษฐกิจตกต่ำในปี ค.ศ.1930 จนกระทั่งมันเกิดขึ้นนานถึงสองเท่าในประวัติศาสตร์    นโยบายที่คล้ายคลึงที่เขาได้พยายามและล้มเหลวยังคงดำเนินการในรัฐวอชิงตันในปัจจุบันนี้   ยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีโอบามาได้บ่นถึงปัญหาเศรษฐกิจในบรรพบุรุษของเขา  ซึ่งรูสเวลท์กล่าวโทษถึงเฮอร์เบอร์ต ฮูเว่อร์     ความจริงก็คือการวางงานยังคงมีการว่างงานถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 1939  ในเวลาหกปีต่อมารูสเวลท์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี   ลัทธิฟัสซิสต์เป็นลัทธิที่ผู้นำควบคุมรัฐบาล,ทหารและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งคิดแบบเดียวกับฮิตเล่อร์ และมุสโสลินี
               คนหลายรุ่นด้วยกันถูกชักนำความเชื่อว่านโยบายนิวดีลของรูสเวลท์จะทำให้สหรัฐอเมริกาพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นความเชื่อทั้งหลายและเป็นยุคสมัยที่ผิดพลาด   ตามความเป็นจริงเขาเริ่มต้นกับเราอยู่บนเส้นทางต่อสังคมนิยมแบบแนวคิดเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ ซึ่งในปัจจุบันคือสภาพที่โงนเงน  เป็นไปได้ที่พราอาจจะถูกต้องในยุคกลางของความเสียหายทางเศรษฐกิจทีดิ่งเหว    มันอาจเป็นถึงสามเท่าและนานตราบถึงวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในปี ค.ศ.1930 ต่อผู้เขียนและนักนิยมเศรษฐกิจแบบเงินฝืด ก็คือนายโรเบอร์ต เพรชเช่อร์     จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ได้แนะนำว่ารัฐบาลควรจัดการระบบเศรษฐกิจแบบจุลภาคโดยผ่านแบบจำลองได้แก่, การใช้จ่าย,การลงทุน,อัตราดอกเบี้ยที่กำลังปรับตัว,การปรับอัตราภาษี,การใช้จ่ายแบบขาดดุลการค้า, การอนุมัติงบประมาณ,การยืมเงินและการเงินการคลังตามคำตัดสิน   เป็นเวลากว่า 8ปีที่คอนดราเทียฟ อยู่ในภาวะเศรษฐกิจโลกแบบฟองสบู่แตกซึ่งเป็นผลของการชื่นชอบกับระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดของเคนส์    ซึ่งข้อตกลธนาคารกองทุนสำรองสหพันธรัฐและการผูกขาดได้รับส่งเสริมอย่างลับ ๆโดยชนชั้นนำยอย่างมอร์แกน และตระกูลรอชไชลด์เมื่อย้อนหลังในปี 1913    ค่าของเงินดอลล่าร์ในปี ค.ศ.1913 ได้ลดต่ำลงใกล้เคียง 4 เซ็นต์  ซึ่งคำตัดสินหมายถึงปล่อยให้มันลอยตัวในฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักกันคือภาวะเงินเฟ้อ
               นักสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ไม่เคยทำงาน   รัฐสังคมนิยมส่งเสริมให้มีการพิมพ์เอกสารที่เป็นเงิน  เพื่อการใช้จ่ายให้มาก  ผลักดันอัตราภาษีให้สูงขึ้น โดยยึดกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่จำกัดกิจการเสรี, การอนุมัติงบประมาณธนาคาร,การอนุมัติงบประมาณบริษัท,การหยิบยืมเงินมากกว่าการนำเงินมาสนับสนุนรัฐสวัสดิการที่ใช้กับคนจำนวนมากเกินไปอยู่นอกการสนับสนุนเบื้องหลังของพลเมืองไม่กี่คนที่ออกไปทำงานเพื่อธุรกิจอย่างแท้จริง   แม้แต่นักธุรกิจก็พยายามลดความคับข้องใจ และนักการธนาคารก็ลดความเกรงกลัวในการไม่ให้หยิบยืม    ดังเช่นในปีที่มีวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำในปี  ค.ศ.1930  สิ่งที่เหมือนกันก็คือการลดต่ำลงเหมือนเช่นปัจจุบัน  ในปี ค.ศ.2008 ทำให้ธนาคารหลายแห่งไม่มีการให้มีการยืมเงินระหว่างธนาคาร
              นโยบายฟัสซิสต์ของรูสเวลท์เริ่มต้นโดยการใช้สัญญาลักขณ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูอุตสาหกรรมประชาชาติ ในวันที่ 16 มิถุนายน 1933     เฮ็นรี่ แอล.แฮรี่แมน ประธรานหอการค้าสหรัฐกล่าวว่า “ข้าพเจ้าพยายามแสดงให้รูสเวลท์เห็นว่าสิ่งที่สอดใส้นี้คือฟัสซิสต์อย่างแท้จริง  ซึ่งไม่ได้เป็นฉากเก่าแบบรัฐธุรกิจของมุสโสลินีและปฏิเสธในการเห้นด้วยต่อสิ่งใด ๆ
              พระราชบัญญัติการฟื้นฟูอุตสาหกรรมแห่งชาติภายใต้ความคิดของรูสเวลท์ที่ดูใหญ่กว่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด   คนเราส่วนมากรู้ว่าธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นในสิ่งที่ทำการว่าจ้างให้มากที่สุด    อะไรก็ตามรูสเวลท์กล่าวถึงอุตสาหกรรม แรงงานและรัฐบาลต้องทำงานร่วมกัน   ดังเช่นในอิตาลี หรือความเสี่ยงต่องการภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่อง   ไม่มีงานทำที่มาจากโครงการสร้างงานของรัฐบาลที่มีมากเกินไป  มีอัตราภาษีสุงและกฎระเบียบที่ต่อต้านธุรกิจที่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างยาวนาน    ความเติบโตในขนาดของรัฐบาลที่ทำให้นักคิดสังคมนิยมของรูสเวลท์เริ่มต้นเป็นสาเหตุโดยตรงของปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ 
             กฎระเบียบแบบใหม่ของเขาไม่ได้อนุญาตให้มีการตัดราคา ในความเชื่อถือในสมองของรูสเวลท์ซึ่งคิดว่าปัญหาคือราคาต่ำ    ดังนั้นรูสเวลท์จึงการสนับสนุนราคาอยู่เบื้องหลัง, กำแพงภาษีดังเช่นพระราชบัญญัติสมูทฮอเล่ย์  และเงินสนับสนุนจ่ายให้ชาวนาไม่ต้องมีการปลูกข้าว    ประชาชนกำลังอดอาหารและมีการผลิตที่จำกัดใช่ใหม่  เงินสนับสนุนกสิกรส่วนมากเหล่านี้ยังคงมีผลอยู่ในทุกวันนี้  ซึ่งยังไม่เคยมีการยกเลิก
             คนงาน 22 ล้านคนได้กลับมาภายใต้กฏเกณฑ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูอุตสาหกรรมแห่งชาติ และอุตสาหกรรม 100 แห่ง ได้รับผลกระทบ   มีกฎระเบียบที่หยุมหยิมล่าช้าทำให้ยากต่อการทำธุรกิจและการเติบโตของบริษัท    กฎระเบียบใหม่ได้แก่กฎเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำ, กฎเกณฑ์แรงงานสำหรับเด็ก, กฎเกี่ยวชั่วโมงทำงานสูงสุด,การดูแลสุขภาพ,โควตาการผลิต และมาตรฐานที่ยอมรับทางเลือกของลูกค้า    นักธุรกิจที่เต็มไปด้วยความเกรงกลัวแสดงออกถึงกิจกรรมเหล่านั้น
               กฎระเบียบประการหนึ่งที่ล้าหลังในการเลือกไข่ไก่ที่อยู่ในบ้านของเขาเองในการลงทุนเลี้ยงไก่   แทนการสังหารโดยตรงก็คือวิถีทางของรูสเวลท์   ดังเช่นไก่ที่ถูกฝังจากกรงขัง  ซึ่งเป็นกรณีฟ้องศาลซึ่งต่อมาได้ถูกตัดสินในศาสสูงที่ว่ากฎหมายเหล่านได้ใช้กระบวนการสร้างกฎหมายแบบบีบบังคับ ตระกูลครอบครัวเชสเตอร์กำลงต่อสู้โดยไร้ความเกรงกลัวเพราะชื่อเสียงที่ดีซึ่งเกือบล้มละลายโยการบริหารของรูสเวลท์
               โควตาการผลิตถูกนำไปใช้ในการขึ้นราคาอันเนื่องจากน้ำมัน   ส่วนประกอบของมักกะโรนีถูกห้ามอย่างเคร่งครัด แม้แต่ช่างตัดเสื้อมีการตัดเย็บตามเงื่อนไขที่กำหนด    ความคิดคือการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น  หากธุรกิจที่เล็กกว่าตาย ซึ่งก็เป็นการอยู่รอดได้ของสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดตามแนวคิดของรูสเวลท์   ไม่ใชวิถีทางส่งเสริมการสร้างงานและการช่วยให้ระบบเศรษฐกิจทำงานอีกครั้งหนึ่ง   วิธีการที่ดีกว่าคือการลดภาษีให้ต่ำลง
                การบริหารงานเพื่อการปรับตัวทางเกษตรกรรมคือากรสนับสนุนเรื่องราคาและการจ่ายเงินให้ชาวนาเพื่อจะไม่ต้องผลิต   เหตุผลที่ว่าทำให้อาหารมีราคาแพงมากใช่ใหม?   ผลกระทบในทางลบก็คือการแบ่งพืชผลแก่นิโกรที่ถูกไร้ที่ทำกินที่พวกเขาทำนาเพื่อเจ้าของจะได้ให้เงินสนับสนุนเพื่อการไม่ผลิต   เมื่อใดก็ตามรัฐบาลได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดเสรีที่รัฐบาลเกี่ยวข้องกับตลาดเสรีที่เปิดการค้า
                 ราคาทองคำเพิ่มจาก 20 เหรียญดอลล่าร์เป็น 35 เหรียญดอลล่าร์   ดังนั้นการเป็นเจ้าของทองคำเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างสมบูรณ์   ทุก ๆคนต้องแลกเปลี่ยนทองคำเป็นเงินกระดาษที่สร้างขึ้นมา     ทองคำในสัญญาต้องมีการจ่ายเงินตามราคาหากค่าของเงินตามเอกสารลดลงจะไม่มีมความเที่ยงตรงด้วย   หลังจากคนส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นเหรียญทองคำจึงได้มีการเปิดเผยว่ากฎหมายนั้นคลอบคลุมจำนวนทองคำ
                  โครงการ Tennessee Valley Authority เป็นโครงการสร้างเขื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับธุรกิจภาคเอกชน   บริษัทเอกชนได้เป็นเจ้าของระบบบูรนาการ ซึ่งบริษัทระดับที่หลากหลายจะต้องแตกแยก มีเพียงประชากรร้อยละ 50 ของประชากรที่ได้รับกระแสไฟฟ้าและรูสเวลท์ได้กระทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคในการดำเนินธุรกิจ เพราะเหตุใด?
                   รูสเวลท์ได้รับสปอนเซ่อร์ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงทางสังคมซึ่งได้รับการคาดคะเนในการขยายที่ราบและหุบเขาแก่งภาวะเงินฝืดและเงินเฟ้อ  ในปัจจุบันมันเป็นหนี้สินที่ไม่ใช่กองทุนซึ่งคาดการณ์ล่วงหน้าจะนำไปสู่การล้มละลายของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด  เงินทองที่จับจ่ายใช้สอยไปไม่สามารถประหยัดได้หรือนำไปลงทุนได้
                   เงินฝืดคืออะไร?  มันเป็นสิ่งที่เงินไม่แพร่กระจายในทุกสังคมที่เริ่มต้นโดยแฟรงกลิน รูสเวลท์ เราจะเห็นราคาทรัพย์สินร่วงหล่นไปถึงร้อยละ 90    ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีทางเป็นไปได้ในการขายที่ดินไปในตัว และปัจจุบันยังคงเป็นหุ้นที่โละทิ้ง,พันธบัตรและทองคำเป็นเพียงซื้อขายกลับคืนไประหว่างปี ค.ศ.2559-2561 เมื่อเกิดอัตราการว่างงานอาจจะตีราคาร้อยละ 30   ราคาทองคำอาจจะร่วงหล่นมาถึงครึ่งหนึ่ง
                    ประธานาธิบดีโอบาม่าและธนาคารเงินทุนสำรองกำลังพยายามในการอนุมัติงบประมาณและกระตุ้นการสร้างรายได้เหมือนกับการทำให้ง่ายต่อเชิงปริมาณในโครงการคิวอี 1 (1.2 ล้านล้านล้านดอลล่าร์) และโครงการคิวอี 2 (600,000 พันล้านดอลล่าร์)   แผนงานเพื่อสังคมตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ของเคนส์โดยนโยบายโอบามา ซึ่งได้แก่โอบามาโนมิคส์, โอบามาแคร์ การกระจายรายได้แบบใหม่,การเพิ่มภาษี,การอนุมัติงบประมาณของธนาคาร,การอนุมัติงบประมาณให้บริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์และไครส์เล่อร์ และรัฐบาลที่เตรียมสร้างงาน   ประธานาธิบดีเพียงแต่ยอมรับต่อสาธารณชนว่าไม่มีอะไรที่เตรียมพร้อมในการสร้างงาน  ซึ่งคำพิพากษาของวุฒิสภาคนหนึ่งได้ออกกฎว่าโอบามาแคร์ที่แท้จริงคือภาษี และประธานาธิบดีกล่าวว่ามันไม่ใช่ภาษี 
            ตามความเชื่อสองประการที่ยิ่งใหญ่ของคนอเมริกันว่าโครงการนิวดีล และสงครามโลกครั้งที่สองจะทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจเสื่อมถอย   งานในภาคเอกชนและนวัตกรรมธุรกิจใหม่เป็นผู้จัดทำ  ไม่ใช่โครงการนิวดีล ไม่ใช่การโละทิ้งคนงานของพวกเราและวัตถุดิบให้กับพวกสุนัขจิ้งจอกในยุโรป (หรือเกาหลี,เวียดนาม,อัฟริกานิสถาน หรืออิรัคสำหรับกรณีนั้น)    รัฐบาลเป็นเพียงใช้ร้อยละ 10 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติเมื่อย้อนหลังในปี ค.ศ.1930 ซึ่งปัจจุบันใช้ถึงร้อยละ 30  
             การล๊อบบี้เพื่อให้ภาษีลดลงเพื่อธุรกิจทั้งหลายสามารถจับหาว่าจ้างพนักงานที่งานของบุคคลไม่ได้มีเพียงการปรากฏตัวเมื่องโครงการนั้นแล้วเสร็จ ดังเช่นงานของบริษัทซีซีซี ภายใต้ประธานาธิบดีรูสเวลท์  ซึ่งการล๊อบบี้เพื่อเงินทองแก่ภาคเอกชนโดยทองคำ   หรือมิฉะนั้นเราอาจจะเป็นภาวะเงินเฟ้ออย่างยุ่งเหยิงและทองคำราคา 5000 ดอลล่าร์ หลังปี ค.ศ.2020  การล๊อบบี้สำหรับรัฐบาลที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเราอาจจะมีการซ้ำซ้อนของภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นวัฏจักรอีกครั้งหนึ่ง    สิ่งนี้คือสิ่งที่ชักจูงไปสู่การเพิ่มขึ้นของแนวคิดฮิตเล่อร์ หรือภาวะเงินเฟ้อแบบมากเกินไป
             ความถดถอยเศรษฐกิจของทั่วโลกคือที่แห่งนี้   มีเพียงแต่วิถีทางเดียวในการลดจากการดำเนินทางเลือกและลูกตุ้มแกว่งไปทางภาวะเงินฝืดอย่างแรง  ธุรกิจเสรีมีจุดยืนที่อิสรภาพและเสรีภาพ
              มือขวา ลัทธิฟัสซิสต์ของแฟรงกลิน รูสเวลท์ไม่ใช่การเมือง ไม่ใช่เศรษฐกิจ  เขาใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาในการข่มขู่จากการวิพากย์วิจารณ์และคู่อริของเขา   สายลับเอฟ.บี.ไอ งานบริการรายได้ภายในประเทศและการแต่งตั้งตัวแทนรัฐบาลมากมายนับไม่ถ้วนนำไปใช้หลอมประชาชนและธุรกิจของพวกเขาเหล่านั้นนำไปสู่การยอมจำนน   ประชาชนเหล่านี้คือพลเมืองที่คิดว่ารูสเวลท์จะนำไปสู่ความหวัง  ปัจจุบันนี้ประธานาธิบดีโอบามายกเอาความหวังแต่พิงเอาการควบคุมรัฐบาลมากขึ้นและมากขึ้น  เราจำเป็นต้องไคร่ครวญ    เงินฝืดคืออะไร?   มันคือการทำประโยชน์ให้กับอย่างมากของเงินเฟ้อที่มีเครดิต    เครดิตอย่างบ้าคลั่งทำให้ฟองสบู่แตกในท้ายที่สุดเสมอซึ่งเป็นทิศทางลมสูงสุดตามความเสื่อมถอยที่เหนือกว่าสิ่งที่ผ่านมา
แปลและเรียบเรียงจากนักวิชาการอเมริกัน
                                                                      --------------------------


No comments:

Post a Comment