Saturday, June 22, 2013

กลอนท่องเที่ยววัดดัง จังหวัดอยุธยา

               เคลื่อนรถไปที่วัดพนัญเชิง      มุ่งตาเบิ่งมองหาใจระทึก
        เป็นวัดเก่าแก่โบราณควรตรองตรึก  มีทางลึกเข้าไปชมและกราบไหว้
        บารมีขององค์หลวงพ่อโต            ใหญ่อักโขคนหลั่งไหลทั่วแดนไทย
        และยังมีนักท่องเที่ยวทั่วแดนไตร    จากแดนไกลต่างมาสักการะ
               หลวงพ่อโตคนจีนเรียกทั่วไป  คือเทพไท้ซำปอกงเป็นปูนปั้น
        พระพุทธรูปปางมารวิชัยนั้น           ปิดทองกันพร้อมลงรักอย่างสวยซึ้ง
        ชาวบ้านเคารพศรัทธาและกล่าวขาน ปาฏิหารย์พ่อโตต่างรำพึง
        มีเจ้าแม่สร้อยดอกหมากยังตราตรีง  หวลคนึงตามตำนานที่กล่าวขาน
               ในตำนานของเจ้าแม่มาช้านาน ธิดาท่านของพระเจ้าแห่งกรุงจีน
        อภิเษกสมรสกับเจ้าไทยนามระบิล   เรียกทั่วถิ่นว่าพระเจ้าสายน้ำผึง
        ขบวนพยุหยาตรามหึมา               จนถึงหน้าวังอโยธยาใกล้ฝังถึง
        แต่มิได้ต้อนรับสมเกียรติคิดคนึง     เจ้าแม่จึงใจน้อยและตัดพ้อ
               ไม่ยอมลงจากเรือคนแซ่ซึง    เจ้าถามถึงหากไม่ยอมลงจากเรือ
        เพื่อสัพยอกหยอกเอินคล้ายคลุมเคลือไม่ขึ้นเรือก็ทรงอยู่เสียที่นี่
        พระแม่เจ้าน้อยพระทัยไม่ไหวทัน    จึงได้กลั้นหายใจสิ้นชีพพลี
        พระองค์ทุกข์โทมนัสไม่เคยมี         โปรดให้มีสร้างศาลสร้อยดอกหมาก
               หลวงพ่อโตมีสิ่งสมควรชี้       หน้าตักมีความยาวยี่สิบเมตรกว่า
        และความสูงสิบเก้าเมตรอลังการ์    พระพักตร์หน้าสี่เหลี่ยมศิลปะ
        อันเป็นยุคสมัยพระเจ้าอู่ทอง          และเป็นของยุค ร.๔บูรณะ
        พร้อมถวายพระนามเป็นกิจจะ         "พระพุทธไตรรัตนายก"
               จากหนังสือคำให้การมาก่อนนะ เหตุการณ์พระหลวงพ่อโตน้ำตาใหล
        ทั้งสองข้างของพระเนตรลางบอกไว้  เสียกรุงในสมัยครั้งที่สอง
        ในปี พ.ศ.สองสามหนึ่งศูนย์            จึงเสียสูญกรุงศรีตามครรลอง
        เป็นความเชื่อโบราณต้องมุ่งมอง      ไม่เชื่อลองอย่าลบหลู่เพื่อระวัง 
         

No comments:

Post a Comment