Tuesday, June 4, 2013

ผู้สนใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า ราคาย่อมเยาว์และนับวันเป็นของหายากจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าราคาถูนับวันเป็นของหายากควรค่าแก่การเก็บรักษา และนำไปใช้ภายในบ้านเพื่อเพิ่มบารมีแก่ผู้ใช้ แม้ใช้ก็มีคุณค่า แม้จัดเก็บรักษาก็มีราคาในอนาคต  จะใช้เป็นของตกแต่งในบ้านที่น่าภาคภูมิใจแก่ผู้มีไว้ครอบครอง                                                                      
                                                                              

                                              


ภาพบนภาพที่ 1โต๊ะเครื่องแป้งขนาดเล็ก ไม้สักเก่่าราคา15,000 บาท
ภาพบนภาพที่ 2โต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ไม้สักเก่่าราคา 28,000บาท
ภาพบนภาพที่ 3ไซด์บอร์ดตรงไม้สักเก่า                 ราคา  25,000บาท
ภาพบนภาพที่ 4ไซด์บอร์ดโค้งไม้สักเก่า                 ราคา  18,000บาท
ภาพบนภาพที่ 5โต๊ะรับประทานอาหาร ไม้สักเก่า    ราคา  33,000บาท
ภาพบนภาพที่ 6 ตู้เสื้อผ้าสองบาน ไม้สักเก่า           ราคา  21,000บาท
                          ตู้เสื้อผ้าสี่บาน ไม้สักเก่า                ราคา 36,000บาท

ผู้สนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าที่ทรงคุณค่า ราคาไม่แพง โปรดติดต่อ
นายบุญเพ็ง  หมายเลขโทรศัพท์ 0849091964
No comments:

Post a Comment