Monday, April 1, 2013

คำคมสุภาษิตเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง


การเจรจาต่อรองมักเป็นเรื่องปรกติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ และจำเป็นต้องเป็นนักเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ และเพื่อเกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในลักษณะของการเจรจาที่เป็นลักษณะ ชนะ-ชนะ ทั้งสองฝ่าย ทักษะการเจรจาต่อรองจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จำเป็นต้องฝึกฝนวาทะคารมที่ทำให้งานสำเร็จราบรื่น
Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate. - John F. Kennedy
"ขอให้เราอย่าเจรจาต่อรองด้วยความเกรงกลัว แต่ขอให้เราไม่เคยเกรงกลัวที่จะเจรจาต่อรอง" จอห์น เอฟ เคนเนดี้
When a man says that he approves something in principal, it means he hasn't the slightest ...
"เมืี่อใดก็ตามที่คนเราพูดว่าเขาอนุมัติบางสิ่งบางอย่างด้วยหลักการ นั่นย่อมหมายถึงว่าเขาไม่มีหลักการแม้แต่น้อย"
Most people I ask little from. I try to give them much, and expect nothing in return and I do ...
"คนส่วนมากที่ข้าพเจ้าร้องขอจากเขา ข้าพเจ้าพยายามให้พวกเขามาก และไม่ได้คาดหวังอะไรในทางทางกลับกัน และข้าพเจ้าก็ทำเช่นนั้น..."
The lesson of all history warns us that we should negotiate only when our military superiority ...
"บทเรียนของประวัติศาสตร์ทั้งหลายแหล่เตือนพวกเราว่าเราควรจะต่อรองได้กับคนที่ใหญ่กว่าทหารเท่านั้น"
We were not born to sue, but to command. - William Shakespeare
"พวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะต่อสู้คดี แต่เกิดมาเพื่อที่จะบัญชาการ" วิลเลียม เชคสเปียร์
The lesson of all history warns us that we should negotiate only when our military superiority ...
"บทเรียนของประวัติศาสตร์ทั้งหลายแหล่เตือนพวกเราว่าเราควรจะต่อรองได้กับคนที่ใหญ่กว่าทหารเท่านั้น"
A miser and a liar bargain quickly.
"คนโลภและคนโกหกมักต่อรองอะไรรวดเร็ว
You must be fully prepared to lose a great deal in order to make a great deal.
"คุณต้องเตรียมตัวอย่างเต็มรูปแบบในการสูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน"
Negotiation in the classic diplomatic sense assumes parties more anxious to agree than to disagree.” – Dean Acheson
"การเจรจาต่อรองในเหตุผลเชิงการทูตแบบคลาสสิคคาดคะเนว่าหมู่คณะมีความกังวลใจมากกว่าการเห็นด้วยมากกว่าไม่เห็นด้วย" -คณบดี อคีสัน
“This is a classic negotiation technique. It’s a gentle, soft indication of your disapproval and a great way to keep negotiating. Count to 10. By then, the other person usually will start talking and may very well make a higher offer.” – Bill Coleman
"สิ่งนี้คือเทคนิคการเจรจาต่อรองที่คลาสสิคอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสุภาพอ่อนโยน, แสดงถึงความนุ่มนวลของการไม่อนุมัติของคุณและเป็นวิถีทางที่ยิ่งใหญ่ในการรักษาการเจรจาต่อรอง จงนับหนึ่งถึงสิบ และแล้ว อีกคนหนึ่งมักจะเริ่มต้นในการพูดคุยและอาจจะมีข้อเสนอที่สูงกว่าได้เป็นอย่างดี" บิลล์ โคลแมน
“Don’t bargain yourself down before you get to the table.” – Carol Frohlinger
"อย่าได้ต่อรองด้วยตัวคุณเองให้ลดต่ำลงก่อนที่คุญจะได้เข้าไปนั่งในโต๊ะเจรจา" คาโรล โฟร์ลิงเจอร์
“He who has learned to disagree without being disagreeable has discovered the most valuable secret of a diplomat.” – Robert Estabrook
"เขาเป็นบุคคลที่เรียนรู้ในการไม่เห็นด้วยโดยปราศจากการไม่เห็นด้วยค้นพบว่าเป็นเคล็ดลับที่มีคุณค่ามากที่สุดในการเจรจาทางการทูต" โรเบอร์ต อีสตาบรู๊ค
The most important trip you may take in life is meeting people half way.” – Henry Boyle
"การเดินทางที่สำคัญมากที่สุดคุณอาจใช้ในชีวิตก็คือการพบปะกับบุคคลในลักษณะพบกันครึ่งทาง" เฮ็นรี่ บอยล์
If you come to a negotiation table saying you have the final truth, that you know nothing but the truth and that is final, you will get nothing.” – Harri Holkeri
"หากคุณมาโต๊ะเจรจาเพื่อต่อรองในการพูดคุณมีความจริงสุดท้ายที่ว่าคุณยังไม่รู้อะไรเลยแต่ความจริงและสิ่งดังกล่าวนั้นคือสิ่งสุดท้าย คุณก็จะไม่ได้อะไรเลย" ฮาร์น โฮลเก้น
“If you are planning on doing business with someone again, don’t be too tough in the negotiations. If you’re going to skin a cat, don’t keep it as a house cat.” – Marvin Levin
"หากคุณกำลังวางแผนในการทำธุรกิจกับคนใดคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง อย่าได้ผูกมัดในการเจรจาต่อรองมากเกินไป หากคุณกำลังจะถลกหนังตัวแมวละก็ อย่าได้กักตัวมันเหมือนแมวบ้าน" -มาร์วิน เลวิน
“Never forget the power of silence, that massively disconcerting pause which goes on and on and may last induce an opponent to babble and backtrack nervously.” – Lance Morrow
"จงอย่าลืมอำนาจของความเงียบ, ซึ่งทำให้อึดอัดอย่างมากชั่วขณะหนึ่งซึ่งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นการชี้นำคู่อริพูดสิ่งที่ไร้สาระและเปลี่ยนใจด้วยความประหม่า" แล๊นซ์ มอรโรว์
The single and most dangerous word to be spoken in business is no. The second most dangerous word is yes. It is possible to avoid saying either.” – Lois Wyse
"ถ้อยคำที่อันตรายมากที่สุด และเป็นถ้อยคำเดียวที่ใช้พูดในทางธุรกิจคือคำว่า "ไม่" ถ้อยคำที่อั้นตรายมากที่สุดลำดับที่สองคือ "ใช่" ถ้าเป็นไปได้จงหลีกเลี่ยงการพูดทั้งสองคำนี้" ลอยส์ ไวส์
A negotiator should observe everything. You must be part Sherlock Holmes, part Sigmund Freud.” – Victor Kiam
"นักเจรจาต่อรองควรสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว คุณต้องแสดงบทเหมือนเชอร์ล๊อค โฮม, แสดงบทเหมือนซิกมันด์ ฟรอยด์" -วิคเตอร์ เคียม
Diplomacy is the art of letting someone else have your way.” – Sir David Frost
"การทูตคือศิลปะของการยินยอมให้คนใดคนหนึ่งยอมรับแนวทางของคุณ"
เซอร์ เดวิด ฟรอสท์
“Anger can be an effective negotiating tool, but only as a calculated act, never as a reaction.” – Mark McCormack
 "การแสดงอาการโกรธคือเครื่องมือการเจรจาตอรองที่มีประสิทธิผล แต่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เป็นการกระทำที่สามารถคำนวนตัวเลขได้ ไม่ใช่เป็นปฏิกริยา" มาร์ค แม๊คคอร์แม๊ค
It’s a well-known proposition that you know who’s going to win a negotiation; it’s he who pauses the longest.” – Robert Court
"มันเป็นข้อสันนิษฐานที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างดีที่ว่าคุณรู้ว่ากำลังจะได้รับชัยชนะในการเจรจาต่อรอง เขาผู้นั้นเป็นบุคคลที่หยุดนิ่งได้นานมากที่สุด" โรเบอร์ต คอร์ต
“Place a higher priority on discovering what a win looks like for the other person.” – Harvey Robbins
"จงจัดวางลำดับความสำคัญที่สูงขึ้นเมื่อค้นพบว่าสิ่งที่เป็นชัยชนะที่ดูราวกับว่าเป็นชัยชนะของผู้อื่น" -ฮาร์วี่ย์ รอบบิ้นส์
Negotiation is about knowing what you want, going after it, and respecting the other person in the process. Remember that the whole point of negotiating is compromise. This means that you need to look out for yourself, but also be willing to budge in order to satisfy both parties. As mentioned in some of the quotes above, negotiating is to build professional relationships rather than burning bridg...es on your way out of the conference room.
"การเจรจาต่อรองคือการรู้ถึงสิ่งทีคุณต้องการ, สิ่งที่คุณเจริญรอยตาม และการเคารพผู้อื่นในกระบวนการเจรจา จงไม่ลืมว่าความคิดเห็นทั้งหมดของการเจรจาต่อรองคือการประนีประนอม ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมองเพื่อตัวคุณเอง แต่ยังตั้งใจที่จะเขยิบขั้นต่อไปเพื่อสร้างความพอใจทั้งสองฝ่าย ดังที่ได้กล่าวไว้ในคำคมข้างต้นคือการสร้างความสัมพันธ์แบบมืออาชีพมากกว่าการเผาผลาญงบประมาณในวิถีทางของคุณที่อยู่นอกห้องประชุม"

Start out with an ideal and end up with a deal.— Karl Albrecht
"จงเริ่มต้นด้วยอุดมคติ และจบลงด้วยการตกลง" คาร์ล อัลเบรธช์
Get your facts first, then you can distort them as you please. Mark Twain
"จงได้ข้อเท็จจริงก่อน, แล้วคุณจึงสามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้ตราบเท่าที่คุณพอใจ" มาร์ค ทเวน
You can close more business in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get people interested in you. Dale Carnegie
"คุณสามารถปิดการขายกับธุรกิจมากขึ้นในสองเดือนด้วยการสนใจในผู้อื่นมากกว่าคุณสามารถใช้เวลาสองปีในการพยายามที่จะได้รับความสนใจจากผู้อื่น" เดล คาร์เนกี้
Honest disagreement is often a good sign of progress. Gandhi
"การไม่เห็นด้วยอย่างซื่อสัตย์มักจะเป็นสัญญาลักขณ์ของความก้าวหน้า" คานธี
He who knows only his own side of the case, knows little of that. John Stuart Mill
"บุคคลผู้รู้เพียงแต่เรื่องราวในด้านของเขาเอง จะรู้เรื่องราวของส่ิ่งนั้นน้อยมาก" จอห์น สจ๊วต มิลล์
Information is a negotiator's greatest weapon. Victor Kiam
"ข้อมูลข่าวสารคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดสำหรับนักเจรจาต่อรอง" วิคเตอร์ เคียม
Never underestimate the power of the powerless. David Williams
"อย่าได้ประเมินอำนาจของผู้ไร้อำนาจต่ำเกินไป" เดวิด วิลเลียม
(สะท้อนให้เห็นว่าผู้ไร้อำนาจอาจมีปัญญาเมื่อเขาจนตรอก)
Firmness in support of fundamentals, with flexibility in tactics and methods, is the key to any hope of progress in negotiation.
Dwight Eisenhower
"การยืนยันในการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน ด้วยความยืดหยุ่นในชั้นเชิงยุทธวิธีและวิธีการ คือกุญแจสำคัญสำหรับความหวังของความก้าวหน้าในการเจรจาต่อรอง" ดไว้ท ไอเซนเฮาว์เวอร์
Never cut what you can untie. Joseph Joubert
"อย่าตัดออกไปในสิ่งที่คุณยังไม่ได้แกะ" โจเซฟ จูเบอร์ต
(อาจหมายถึงอย่าตัดความสัมพันธ์หรือตัดบัวยังเหลือเยื่อใย ใช้วิธีการนุ่มนวลกว่านั้นคือการถอดปมที่ยุ่งเหยิงหรือเพาะมิตรดีกว่าการตัดความสัมพันธ์)
•“The currency of real networking is not greed but generosity.” -Keith Ferrazzi
"กระแสของการสร้างเครือข่ายที่แท้จริงมิใช่ความโลภโมโทสันแต่เป็นการเอื้ออาทร" คีธ เฟอราสซี่
•“Position yourself as a center of influence, the one who knows the movers and shakers. People will respond to that, and you’ll soon become what you project.” -Bob Burg
"จงวางตำแหน่งของคุณเองในฐานะเป็นศูนย์กลางของอิทธิพล บุคคลที่รู้ถึงผู้เคลื่อนไหวและผู้จับมือ บุคคลจะตอบสนองสิ่งนั้น และในไม่ช้าคุณจะกลับมาเป็นแผนงานที่คุณวางเอาไว้" บ๊อบ เบอร์


No comments:

Post a Comment