Friday, June 8, 2012

ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalitic Mechanism) ตอนที่สอง

            คอลลินหยิบยกตัวอย่างโดยมุ่งเข็ม  ในสามเอ็ม,กอร์,เอช.พี,มารีนคอร์ป
    การศึกษาภาครัฐในเขตขอบ                  รวมคลุมคลอบรัฐบาลเข้าเกี่ยวข้อง
    คอลลินนั้นถ่ายทอดและปรึกษา              ล้วนที่มาจากองค์กรตามครรลอง
    คือบริษัทหินแกรนิตที่เกี่ยวดอง              ที่ทดลองจ่ายใบกำกับระยะสั้น
           คำประกาศบริษัทในทำนอง            ว่าทั้งผองไม่พอใจเหตุผลใด
   ไม่ต้องจ่ายตามใบกำกับไว้                     โดยลบในข้อความที่กล่าวนั้น
    และบันทึกข้อความเกี่่ยวปัญหา               สำเนามาถึงตรวจสอบกัน
    การชำระในช่วงเวลาสั้น                        วางแผนนั้นเพื่อคำนึงสิ่งเตือนภัย
           จากตัวอย่างการริเริ่มที่แบ่งปัน         แนวคิดนั้นคือตัวเร่งกิริยา
   เป็นประโยชน์แนวทางการนำพา               ที่ว่าหนาคือนำกลยุทธ์ใช้
   และประสิทธิผลองค์การดี                       แนววิธีที่มีผลดีอย่างยาวไกล
   นักบริหารต้องประยุกต์ไซร้                      ผลดีในพึงพอใจแก่ลูกค้า
           ขั้นตอนในตัวเร่งของกลไก              กระบวนในที่สำคัญไปตามกฎ
  หนึ่งอย่าเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบริบท           ที่ปรากฎการเพิ่มแผนงานใหม่
  ทั้งระบบกลยุทธ์,จัดลำดับ                        รวมสำรับตัวเร่งที่มุ่งไว
  หากสิ่งเปลี่ยนเปลงไม่มองไกล                  อาจไถลลื่นไหลไม่เที่ยงตรง
           สามมุ่งใช้เงินแต่หามุ่งใน                เพียงแต่ใช้เงินเท่่านั้นไม่เพียงพอ
  แต่ต้องเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดก่อ                สี่ยอมขอกลไกธรรมชาติ
  ตัวเร่งใหม่ผลิตไปในสิ่งลบ                       ต้องประคบความจำเป็นมิได้ขาด
  ต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างองอาจ                  ตัวเร่งพลาดหละหลวมไม่เข็มแข็ง
          ห้าบูรนาการตัวเร่งคาด                    ต้องฉลาดใช้แรงเสริมเพิ่มสีสัน
 เพียงตัวเร่งหนึ่งอย่างคอยสร้างกัน               ไมต้องหันใช้ตัวเร่งอย่างมากมาย
 จุดแข็งของกลไกในตัวเร่ง                         คนงานเก่งความคิดและสร้างสรรค์
 รวมทั้งแรงจูงใจนับอนันต์                          และประกันความง่ายเมื่อนำใช้
          ข้อจำกัดกลไกตัวเร่งนั้น                    คิดสร้างสรรค์และบกพร่องให้มากกว่า
มากกว่าการวางแผน,ระเบียบพา                   เพื่อมุ่งหน้าปรับปรุงเครื่องมือดี
การวางแผนมากเกินไปไม่ดีกว่า                    รวมนำพาราชการมากทวี
สิงที่กล่าวกันมาทั้งหมดนี้                           ล้วนลึกซึ้งละเอียดอ่อนในเรื่องคน


 

                  

No comments:

Post a Comment