Tuesday, February 21, 2012

กลอนเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การตอนที่ 2

                   องค์การก่อกำเนิดเพราะเหตุใด    เนื่องเพราะในความสามารถมีจำกัด
             ทั้งทางด้านกายภาพ,จิตใจดังเด่นชัด  จำต้องจัดทำงานแบบร่วมกัน
             องค์การนั้นเป็นกลไกผ่านมนุษย์        ผสมชุดการทำงานที่สร้างสรรค์
             ร่วมประสานเสริมพลังเพื่อแบ่งปัน      จากจัดสรรคนจำนวนมากมาช่วยกัน
                   องค์การนั้นมิอาจทำเหมือนดังฝัน หากทำกันเพียงคนเดียวเหมางานหมด
             ประสิทธิภาพผลผลิตที่กำหนด           กำลังลดถดถอยเพราะแรงใจ
             ความต้องการจัดองค์การจึงเกิดขึ้น     มิใช่อื่นเป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่
             จากประวัติโครงสร้างอย่างก้าวไกล     มุ่งการใช้แรงงานและทำงาน
                  จากตรรกะต่อเติมเสริมกันไว้        ก่อเกื้อในนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
             เป็นผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไม่เป็นอื่น      ขับไหลลื่นเพราะพลังแสงอาทิตย์
             ทั้งแผ่นดิสก์วิดีโอดิจิตอล                ตกตะกอนเป็นทีวีที่เรืองฤทธิ์
             จอพลาสมาสวยงามดังวิจิตร             ผู้ค้นคิดคือมนุษย์สุดวิเศษ
                  คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ค้นคิด       ช่วยสะกิดเทคนิคในแนวใหม่
             ทั้งกล้องถ่ายพิกเซลล์ที่ทำไว้            พื้นที่ใช้ถ่ายภาพมีแน่นหนา
             ทั้งตกแต่งแสงสีศิวิไลซ์                   เป็นสไลด์ภาพสวยช่วยเพลินตา
             ภาพนั้นแชร์เฟสบุ๊คอย่างดารา           โลกนั้นหนาพาสดชื่นเพราะชวนมอง
                  ปัจจุบันนวัตกรรมล้ำยุดมา           ความก้าวหน้ามาถึงคนยุคใหม่
             หากเป็นคนล้าหลังตามสมัย              ไม่ทันใจความก้าวหน้าในโลกา
             ไดโนเสาร์เต่าล้านปีมาสะกิด             เพราะหมดฤทธิ์คิดเก่าไม่โสภา
             อุปมาใกล้สูญพันธ์ตามเวลา              เพราะโลกหนาเปลี่ยนแปลงทุกวี่วัน
                  ไม่ควรต้านกระแสในโลกา           ภิวัฒน์้มาเยี่ยมเยียนมาถึงที่
             ใครตกโลกตกยุคในเวที                  มิควรที่ต้านกระแสไหลเชี่ยวชัน
             แต่ยืดอกยอมรับการเปลี่ยนแปลง        ไม่ควรคิดแผลงศรทศกรรฐ์
             เหมือนไม้ซีกงัดไม้ซุงยุ่งรายวัน          การเมืองนั้นปรับเปลี่ยนทันโลกไกล
                  เพราะพรมแดนบริการกว้างไกลนั้น  สื่อสร้างสรรค์ต้องเปิดโลกทันสมัย
             การออกแบบและองค์การต้องเปลี่ยนไป เพราะสื่อไซร้ยกระดับนานาชาติ
             เช่นสื่อกีฬาฟุตบอลล์และเทนนิส         ฉายทั่วทิศมุมโลกมิได้ขาด
             สื่อดาวเทียมเครือข่ายที่ดื่นดาด           ต้องพิงพาดเชื่อมโยงถึงทั่วโลก
                  ต้องเปิดหูเปิดตาพาฉลาด            ช่วยให้ชาติรอดพ้นภัยพิบัติ
             หากยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเพราะสะกัด      บางครั้งขัดเสรีภาพที่ก้าวเกิน
             ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น                  ไม่ฝ่าฝืนกติกาสังคมเดิน
             มีวินัยรู้ระเบียบโลกสรรเสริญ               จึงช่วยเกริ่นร้อยแก้วเจื๊อยแจ้วมา
             
                       
             
             No comments:

Post a Comment