Saturday, February 25, 2012

หลักการ 14 ข้อของอังรี ฟาโยล (Henry Fayol) ตอนที่ 1

              จากหลักการบริหารสิบสี่ข้อ    เพื่อเติมต่อนำใช้ในทุกสถาน
       เหมือนตำรากับข้าวเปิดใช้งาน        ที่ใช้การเครื่องปรุงอย่างถูกต้อง
       เหมาะกับการบริหารของเบื้องบน     จัดการคนตามหลักที่เกี่ยวข้อง
       อันเป็นหลักการจัดการตามครรลอง   หน้าที่ของผู้บริหารต้องจดจำ
               หนึ่งหลักแบ่งงานกันทำอย่างถูกต้อง เน้นช่ำชองชำนาญเฉพาะด้าน
       เพื่อยินยอมให้มีประสบการณ์         เพื่อปรับปรุงทักษะอย่างต่อเนื่อง
       และส่งเสริมผลผลิตของบุคคล        ดีกว่าคนเหมางานไม่ได้เรื่อง
       เปรียบกันแล้วแบ่งงานผลประเทือง   ผลงานเฟื่องมากกว่าสามเท่าตัว
               สองหลักอำนาจหน้าที่ที่หนุนเนื่อง หมายถึงเรื่องสิทธิออกคำสั่ง
       และอำนาจโน้มน้าวการเหนี่ยวรั้ง      ทุกคนตั้งใจที่ปฏิบัติตาม
       ต้องสมดุลย์หน้าที่,รับผิดชอบ         อยู่ในกรอบยอมรับตามวิถี
       ไม่ก้ำเกินต่อกันผิดวิธี                  สมดุลย์ดีไร้มีช่องว่างกัน
               สามหลักการวินัยตามหน้าที   ลูกน้องดีต้องเชื่อฟังในหัวหน้า
       แต่สำคัญที่ผู้นำมีทีท่า                  ต้องแก่กล้ามีภาพผู้นำดี
       นำซึ่งมาความเชื่อถือและศรัทธา      เพราะหัวหน้าวางตนสง่าศรี
       ทั้งซื่อสัตย์สุจริตและวจี                 รู้หน้าที่มีวินัยเป็นแบบอย่าง
               สี่หลักเอกภาพบังคับบัญชานี้   ลูกน้องมีหัวหน้าเพียงคนเดียว
       หากหัวหน้ามากคนมาเกาะเกี่ยว       สับสนเชียวเพราะไม่รู้จะฟังใคร
       ห้าหลักเอกภาพอำนวยการ             คนทำงานเหมือนกันทุกอย่างไซร้
       ทิศทางของเป้าหมายที่วางไว้          ต้องเดินไปตามแผนกำหนดการณ์
               หกมองผลประโยชน์ส่วนรวมได้ มากกว่าในผลประโยชน์ของส่วนตน
       ผู้บริหารมุ่งมั่นพร้อมดั้นด้น              พร้อมผจญทำเพื่อองค์การไกล
       เจ็ดหลักการจ่ายค่าตอบแทนนั้น        ต้องแบ่งปันลดหลั่นไม่ว่าใคร
       มุ่งประเมินใกล้เคียงเป็นไปได้          แต่มุ่งให้เท่าเทียมย่อมยากยิ่ง
               แปดหลักการรวมศูนย์อำนาจไว้ โดยมุ่งไปที่ส่วนกลางคุมอำนาจ
       เน้นเงื่อนไขคุณภาพคนมิได้ขาด        หากสามารถอาจกระจายอำนาจไป
       เก้าหลักการสายอำนาจในหน้าที่        สายงานมีเอกภาพทิศทางไซร้
       หากมุ่งใช้วิธีสื่อสารแนวข้างได้          ทางลัดไปลดเวลาในเส้นทาง
               สิบหลักการออกคำสั่งได้ดั่งใจ   สองทางไซร้คือสั่งของและสั่งคน
       สั่งของต้องลดเวลา,โละของล้น         ที่สืบค้นใช้การไม่ได้แล้ว
       ส่วนสั่งคนโดยผ่านองค์การนั้น           และเลือกสรรบุคคลที่รู้แกว
       เพื่อองค์การสำเร็จอย่างผ่องแผ้ว        และคลาดแคล้วภัยคุกคามตามมาถึง
               สิบเอ็ดหลักเสมอภาคให้เป็นแนว ที่วาดแววยุติธรรมและเมตตา
       ความเป็นธรรมถ้วนกันเสมอหน้า          มุ่งนำพามาตรฐานยุติธรรม
       สิบสองหลักของความมั่นคงในการงาน  ล้วนเป็นฐานบุคลาหวังมุ่งย้ำ
       กับมีความก้าวหน้าอย่างเลิศล้ำ           การกระทำวัดคนที่ผลงาน
               สิบสามหลักคิดสร้างสรรค์ช่วยปลุกปล้ำ ความคิดล้ำเพิ่มพลังแก่องค์การ
       มาตรแม้นว่าอุทิศตัวเพื่อจัดการ           เป็นสะพานความก้าวหน้าพาก้าวไกล
       สิบสี่หลักของความสามัคคีงาน            ฝ่ายจัดการขับเคี่ยวขวัญกำลังใจ
       แก่คนงานมุ่งหมายได้เกรียงไกร          มุ่งหมายในไร้ทุ่มเถียงทำเป็นทีม
   

      

       
       
      

No comments:

Post a Comment