Saturday, February 4, 2012

กลอนเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 1

                                    บทที่ 1 พฤติกรรมองค์การและสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย
                          (Organizational Behavior and Contemporary Environment)
           พฤติกรรมองค์การ : การจัดการในสถานที่ทำงานแนวใหม่
                           จะขอกล่าวถึงความหมายหรือนิยาม    เป็นถ้อยความชัดแจ้งเพื่อไขขาน
           กับถ้อยคำ "พฤติกรรมขององค์การ"                    คือพื้นฐาน "การศึกษาเกี่ยวกับคน
           และกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องในองค์การ                    รวมทั้งฐานองค์ความรู้ของบุคคล
           โดยนัยสำคัญพิเศษล้น                                   เพื่ือดั้นด้นหาหนทางฝ่ายจัดการ
                             เพื่อปฏิสัมพันธ์,จัดแจงคน             เพื่อตั้งต้นกำหนดงานตามวิถี
            อันเป้นการปรับปรุงมรรควิธี                              สู่ผลดีความสำเร็จในผลงาน"
            อันว่าวิขาพฤติกรรมในองค์การ                          เมื่อผันผ่านยุคปัจจุบันกาล
            เป็นเนื้อหาสาระวิชาการ                                  ที่โดดเด่นในสถาบันธุรกิจ
                              ตลอดทศวรรษก้าวย่างผ่าน            ปัญหาการผลิตมีปัญหา
            ไม่สามารถแข่งขันชาตินานา                             หลายชาติหนาได้แก่ออสเตรเลีย
             นิวซีแลนด์,อังกฤษ,สหรัฐ                               มุ่งเข็มชัดเอาใจใส่ในพฤติกรรม
             ทั้งองค์การ,บุคคลาเพื่อชี้นำ                            เพื่อจดจำเป็นแนวทางสร้างสรรค์ดี
                             พฤติกรรมองค์การหาใช่คำ             หลักวิชาที่คงตัวไม่เคลื่อนไหว
            แต่ต้องมีงานวิจัยสืบทอดไกล                           หยั่งรู้ในและความคิดอย่างชั้นครู
            เช่น "การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ"                          สิ่งที่เกิด "องค์กรการเรียนรู้่"
            ที่ทำงานเสมือนจริงสิ่งเชิดชู                             จัดการ "รู้"เป็นแนวคิดที่สำคัญ
                             จึงจำเป็นประยุกต์ความคิดหรู           จากกูรูเพื่อช่วยเหลือในยุคใหม่
           พฤติกรรมองค์การนำมาใช้                                เพื่อสืบไซร้ผลงานการจัดการ
           ก่อประสิทธิผลงานความสำเร็จ                           อันเป็นเคล็ดสุดยอดบริหาร
           โลกยุคใหม่มีแข่งขันตลอดกาล                          ผู้จัดการจำต้องรู้กู้แนวทาง
                             ธรรมชาติขององค์การเป็นพื้นฐาน      เพื่อจัดการศึกษาพฤติกรรม
           คำนิยามองค์การคือลำนำ                                  หมายถึง "กุารรวบรวมบุคคลา
           ที่ทำงานร่วมกันโดยแบ่งงาน                              บรรลุการจุดประสงค์ร่วมกันหนา"
           อันถ้อยคำความหมายมีนานา                             เป็นภาษาเช่นสโมสร,กลุ่มอาสา,
                             ทั้งกลุ่มพี่น้องแบบภราดา               รวมองคาพายพศาสนา
           เฉกโรงเรียน,โรงพยาบาล,รัฐนาวา                       หยั่งรู้ว่านำไปใช้ได้อย่างไร
           ว่าทฤษฎีพฤติกรรมองค์การหนา                         เพื่อนำพาใช้ประยุกต์กลุ่มกว้างไกล
           มุ่งสนใจในองค์การทำงานได้                            เหมือนได้ใจบุคคลาไว้ครอบครอง
           
          

                                         

No comments:

Post a Comment