Sunday, January 1, 2012

กลอนอวยพรวันปีใหม่ 2555

             สวัสดีปีใหม่สองห้าห้าห้า      หัวร่อร่าพาสุขทุกวันคืน
สิ่งเลวร้ายคืนกลับเป็นยิ้มชื่น               ความข่มขื่นทิ้งไปกับภัยน้ำ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก           ช่วยนำโชคชัยชนะพาสุขล้ำ
ให้คนไทยทั่วหล้าไร้ระกำ                  ความเลิศล้ำสำราญทั่วแดนไทย
            เป็นปีแห่งความหวังของฝายธรรม  ที่หนุนนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ทั้งเศรษฐกิจสังคมที่ไหลลื่น               ทั้งการเมืองสมานฉันธ์สามัคคี
รัฐบาลบริหารประสิทธิ์ดี                     ประชาชีมีความหวังในปฐพี
ปลอดประสบภัยน้ำมาย้ำยี                  พบสิ่งดีมีสุขสดขื่นกัน
                               

No comments:

Post a Comment