Monday, November 14, 2011

สิ่งที่แอบอ้างความชอบธรรมในทางผิด ๆ

ในด้านประชาชน
    "ประชาชนยากจน เป็นคนไร้การศึกษาหรือเป็นคนโง่"
    คำถาม  "ทำไมรัฐบาลไม่ทำให้เขาฉลาด หากราษฎรโง่แล้วคนที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำไมไม่ทำให้เขาฉลาด
   "ประชาชนถูกชักจูงง่าย ซื้อง่าย เชื่อง่าย"
    คำถาม "ทำไมประชาชนจำนวนมากถึงชอบเพราะเหตุใด"
   "ประชาชนได้แต่เรียกร้อง แต่ไม่ทำหน้าที่ของตนเอง หรือไม่รักษาประเทศชาติ"
   คำถาม "เมื่อประชาชนเป็นจำนวนมากออกมาคัดค้านอำนาจรัฐที่ไม่ได้มาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นการทำหน้าที่รักษาประชาธิปไตยหรือ และคำว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมิใช่เป็นชาติหรือ หรือคำว่่าชาติเป็นคำพูดลอย ๆ ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนใช่ใหม?
ในด้านฝ่ายค้าน 
    "ประชาชนบางกลุ่มมักทำเพื่อคนคนเดียว "
คำถาม  "ไม่คิดหรือว่าประชาชนเขาทำเพื่อเขาเอง เพียงแต่ว่่าบุคคลคนเดียวนั้นอาจทำประโยชน์ให้กับประชาชน จึงทำให้เขายอมรับความเป็นผู้นำใช่หรือไม่?
    "พวกที่ออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญ หรือเรียกร้องประชาธิปไตย เป้นผู้ก่อการร้าย"
คำถาม "คนที่แสดงความคิดเห็นแตกต่าง หรือมีความเห้นไม่ตรงกัน ก็จะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายไปหมด และบุคคลที่ทำการรัฐประหารมิใช่ผู้ก่อการร้ายหรือ ที่ฉีกรัฐธรรมนูญและมาเขียนกติกาเพื่อกลุ่มของตนเองนั้น ถูกต้องหรือไม่?
    "ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย มิใช่ใช้กฎหมู่"
 คำถาม  "ทำไมคนบางกลุ่มทำผิดกฎหมายอย่างเห็นเด่นชัด ทำไมจึงไม่ผิดกฎหมาย แสดงว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ กฎหมายขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หากบุคคลทรงไว้ยุติธรรม กฎหมายก็ยุติธรรม แต่คนที่ถือกฎหมายไม่ยุติธรรม จะเชื่อถือได้อย่างไร
   "การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ประชาชนไม่เกี่ยว"
คำถาม "แสดงว่าการเมืองเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้ว ประชาชนไม่ต้องมีหน้าที่มาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ และใครจะเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล  หรือประชาชนไม่มีส่วนร่วมใช่หรือไม่?
  "พวกที่ก่อม๊อบเป้นพวกก่อกวนทำลายความมั่นคงประเทศ"
คำถาม "ส่วนพวกที่ออกมารัฐประหารทำลายความมั่นคงทางประชาธิปไตยของประชาชนหรือไม่"

     สรุป คำพูดของบุคคลที่เกี่่ยวข้องกับคนเรามักเป็นเรื่องการเมืองที่แฝงเร้นเสมอ  เว้นเสียแต่มีความจริงใจต่่อบ้านเมืองเท่านั้น   คำพูดจึงจะเชื่อถือได้  เพราะปัจจ่บันคนไม่รักษาวาจาสัตย์มีอยู่ทั่วไป และเกิดในหลายวิชาชีพ เป็นเพราะคนเรามุ่งแสวงหาผลประโยชน์จนลืมประเทศชาติ และมักคิดว่าประเทศเป้นของคนบางคนเท่านั้น  แต่โดยแท้จริงแล้ว การเมืองที่ดีไม่ควรแอบอ้างสิ่งที่ทำไม่ได้,สิ่งที่ไม่ใช่ของจริง, สิ่งที่หลอกลวง, สิ่งที่เป็นวาระซ่อนเร้น   การเมืองที่ดีควรเปิดเผย,ใสซื่อ,บริสุทธิ์  มี่ลักษณะรับใช้ประชาชนเท่านั้น  จึงจะเป้นการเมืองที่เชื่อถือได้ และเป็นการเมืองที่เป้นความหวังของราษฎรได้    No comments:

Post a Comment