Monday, October 10, 2011

สาเหตุของความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน

      

          ความขัดแย้งของมนุษย์ในโลกนี้    มีมากมายทั่วไปทุกสถาน
เกิดจากคิดทำแตกต่างวิธีการ                  จัดการงานมีปัญหาไม่พอใจ
ทำให้ขวัญหนึดีฝ่อกลัวก่อเหตุ                 มีขอบเขตจากเล็กไปสู่ใหญ่
เกิดขัดแย้งในบทบาทที่หวังไว้                ไม่ไว้ใจหวาดระแวงไม่เข้ากัน
           สาเหตุแห่งขัดแย้งไม่เชื่อใจ        เพราะส่วนใหญ่ต้องการในสิ่งเดียว
การบริหารหากไม่ฉลาดเฉลียว                อาจปีนเกลียวเพราะกระทบตัวบุคคล
ต้องจัดการโปร่งใสตรวจสอบได้               จะได้ใจบุคลากรทุกแห่งหน
การสื่อสารชัดเจนทุกตัวคน                     ไม่มืดมนแนวทางการทำงาน
           หนึ่งสาเหตุขัดแย้งเมื่อสืบค้น        มักตั้งต้นวิธีการงานแตกต่าง
เมื่อเป้าหมายคนเหมือนกันในแนวทาง       ไม่กระจ่างวิธีการสัมฤทธิ์ผล
เป็นสาเหตุผิดพลาดในผลงาน                 จึงเป็นปมสังสัยในบุคคล
ใครคือคนอยู่เบื้องหลังความสับสน            ทำให้คนขาดศรัทธาผู้สั่งงาน
           สองเป้าหมายแตกต่างพาขัดแย้ง   เมื่อจัดแบ่งแผนกงานต่างวิถี
เมื่อเป้าหมายมักกระทบในวิธี                   ฝ่ายผลิตมีเป้าหมายที่ดำรง
แต่ฝ่ายขายต้องการปล่อยสินค้า                แต่ทว่าการผลิตไม่พอส่ง
เสียเครดิตลูกค้าไม่เที่ยงตรง                    เป็นแรงส่งขัดแย้งแห่งจิตใจ
           สามบุคลิกบุคคลล้วนบอกบ่ง         แตกต่างตรงลูกน้อง,ผู้บริหาร
บุคคลนั้นมีอคติเป็นพื้นฐาน                      มาจากการมองดู,กระทำตน
หากลงทุนทุ่มเทเพื่อแก้ไข                      เพื่อเอาใจคลี่คลายย่อมไร้ผล
หากสองฝ่ายไม่เข้ากันในตัวคน                ผู้นำคนเข้าถึงหยั่งถึงใจ
           สี่ความเครียดก่อขัดแย้งในบุคคล   เมื่อผู้คนทำงานสะดุดการ
งานมีมากแบกล้นสุดต้านทาน                  ไม่คืบคลานตามกำหนดขีดเส้นตาย
การบริหารควรคำนึงการพักบ้าง                ควรสะสางแบ่งงานอย่างผ่อนคลาย
บริหารเวลาเหมาะสมอย่างสบาย              ด้วยพักกายหายไข้ไร้ฝืนทำ
           ห้าความเห็นแตกต่างและหลากหลาย  เพื่อทุกฝ่ายร่วมคิดระดมกัน
เพื่อแสวงหาแนวทางที่แบ่งปัน                 เพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกที่ดีกว่า
ผู้บริหารตั้งใจฟังความคิด                        เพื่อผูกติดวิธีการเพิ่มฟันฝ่า
ต้องร่วมมือเข้าใจจิตวิทยา                       เพื่อรักษาแนวทางที่กลมกลืน
           หกในผลกระทบขัดแย้งหนา         ต้องค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
ว่าที่มาความขัดแย้งมีที่มา                       ต้องรักษาการแข่งขันด้วยปัญญา
เพิ่มพลังผลผลิตอย่างเต็มที่                    ลดความถึ่ขัดแย้งเพื่อลดรา
ทำงานเสร็จภายในทันเวลา                     ไม่ต้องมาหอบงานที่บ้านทำ
                                    
                               


No comments:

Post a Comment