Wednesday, September 21, 2011

เกราะกำบังความเข้มแข็งนายกยิ่งลักษณ์

        การที่ฝ่ายค้านพยายามโจมตีการทำงานนายกยิ่งลักษณ์ ในสถานการณ์น้ำท่วมนั้น หากเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นยังไม่พบจุดอ่อน หรือเป็นที่ยอมรับของมหาชนในการรุกคืบของฝ่ายค้าน  สิ่งนั้นคือมวลประชาชนทั้งหลายต่างยอมรับและพึงพอใจรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทั้งนี้เพราะว่านายกยิ่งลักษณ์มีลักษณะผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำสูง  ไม่สะทกสะท้านกับคำวิจารณ์รายวัน,เก็บความรู้สึกได้ดี หากเปรียบมวยแล้วนายกยิ่งลักษณ์นั้นเป็นมวยที่การ์ดสูง คำวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งทำให้คะแนนเสียงของรัฐบาลยิ่งมีมาก   และจากผลงานเพียงเดือนเดียวก็ปรากฎว่าเริ่มหลั่งไหลออกมาเป็นระลอก ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน
        บุคคลที่เป็นผู้นำเปรียบเสมือนการมีดาบ (คืออำนาจ หรือเครื่องมือในการบริหารภาครัฐ) ส่วนโล่ห์เปรียบเสมือนสิ่งปกป้องการโจมตี (นั่นคือคุณธรรมของผู้นำ)  หากผู้นำขาดคุณธรรมก็จะทำให้ขาดโล่ห์ป้องกัน ทำให้การโจมตีง่าย และบาดเจ็บง่ายเมื่อถูกทิ่มแทงทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ   แต่หากมีคุณธรรมการโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามก็โจมตีกันยาก  เพราะตีไปก็ไม่สามารถเข้าถึง หรือสื่อต่าง ๆ ไม่กระพือโหมพัด   เนื่องจากปัจจุบันสื่อต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาไปมากกว่าเดิมในการพัฒนาบทเรียนจากบทบาทในอดีต และสื่อเองก็เริ่มรู้ตัวว่าพลังของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีมากนั้น ทำให้ฝ่ายค้านไม่สามารถโจมตีได้อย่างสะดวกเหมือนในอดีต   ทั้งนี้เป็นเรื่องความชอบธรรม ซึ่งแสดงปรากฎการณ์ว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศมีความเข้าใจ,ไหวทันทางการเมือง และไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบระบบเก่า   กลไกทุกระบบแม้แต่ระบบราชการเองก็มีการปรับตัว และตื่นตัวต่อการบริการประชาชนได้ดีขึ้นกว่าเดิม   อันนี้เป็นผลวิพากษ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากสื่อมวลชน และสื่อหนังสือพิมพ์    ดังนั้นความชอบธรรมที่ในอดีตที่ฝ่ายกองทัพ หรือนักการเมืองเคยใช้ได้ผล ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกใจ   ความชอบธรรมที่แอบอ้างเพื่อการรัฐประหารนั้นก็ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป  เพราะสังคมไทยต้องการสังคมดี และมีความยุติธรรม มีความเท่าเทียมกันภายใต้สังคมประชาธิปไตย  นั่นคือความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมาย เพราะสังคมประชาธิปไตยจริง ๆ แล้ว ก็ยังไม่มีความเท่าเทียม,มีเสรีภาพ, หรือความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน   เพียงแต่เป็นผลจากความพยายามให้มีความยุติธรรม, เสรีภาพ,ความเสมอภาคเพิ่มขึ้นเท่านั้น    ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันก็บริหารได้ภายใต้ภาวะจำกัด  จากบทบาทที่เหลื่อมล้ำกันระหว่างรัฐบาลปัจจุบัน กับรัฐบาลในอดีต ซึ่งแสดงว่าความเป็นรัฐบาลหรือการมีอำนาจปกครองที่มาจากประชาชน ยังไม่ใช่หลักประกันของที่รัฐบาลจะบริหารประเทศด้วยความสะดวกใจ
           จุดแข็งของรัฐบาลปัจจุบันคือความใหม่ของรัฐบาล และความรวดเร็วในการนำนโยบายที่สัญญาตอบสนองต่อประชาชน  เช่นนโยบายประชานิยมเช่นการเพิ่มค่าจ้างและเงินเดือน, ลดราคาน้ำมัน, ลดค่าครองชีพโดยจำหน่ายสินค้าราคาถูก, คืนภาษีสำหรับรถยนต์คันแรก และส่งเสริมการซื้อบ้านหลังแรก ฯลฯ นับว่าเป็นนโยบายที่ดลใจประชาชนทั้งประเทศ  มาตรแม้นว่ายิ่งภาวะน้ำท่วม นโยบายรัฐบาลที่ออกมามิได้เป็นการซ้ำเติมราษฎร แม้ว่าข้าวของจะแพงไปบ้างเช่นพืชผัก แต่สิ่งที่เป็นยาหอมรัฐบาลคือการเพิ่มรายได้ของประชาชน  ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ฝ่ายค้านโจมตีได้ยากยิ่ง เพราะยิ่งโจมตีก็ได้รับคะแนนความเห็นใจมากขึ้นเท่านั้น  
           จากความหวังของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสนับสนุน ทำให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้รับการปกป้องจากสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  และแม้กระทั่งต่างประเทศมากหมายหลายประเทศทั่วโลกต่างยอมรับ และคอยจับตาการเมืองไทยนั้นว่าจะดำเนินไปอย่างไร แรงสนับสนุนหลายฝ่ายทำให้การบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์สามารถฝ่าฝันอุปสรรค และข้อจำกัดไปได้มากทีเดียว

No comments:

Post a Comment