Tuesday, August 2, 2011

ข้อคิดพิชิตความสำเร็จ


          จากการได้อ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้คนเรามีข้อคิดสะกิดใจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการชีวิต  แต่เป็นชีวิตในด้านดี ไม่ใช้ชีวิตที่แสวงหาความร่ำรวยจากคนอื่น ๆ หรือการกอบโกยผลประโยชน์หรือการแสวงหาในทางไม่ชอบ ล้วนแต่เป็นสิ่งเลวร้าย และเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคม และหาสิงดี ๆ ในชีวิต ต่อไปนี้คือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี
          1. จงอ่านหนังสือดี ๆ ที่มีคำคมวาทะที่ชวนคิดและเป็นแนวทางไปสู่ความสำเร็จ
          2. จงสร้างมิตรภาพที่ดีให้ผู้อื่นจดจำ และประทับใจ มีความคิดที่สง่างดงาม
          3. จงต่อสู้กับชีวิตด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ
          4. อุปสรรคชีวิตคือเครื่องพิสุจน์ความไม่ย่อท้อของมนุษย์
          5. สังคมเลวทำให้คนดีท้อแท้ สังคมดีคนเลวจะเสื่อมถอย
          6. การทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเป้าหมายในชีวิต และหนทางสู่ความสำเร็จ
              แต่เป็นความสำเร็จที่ได้มาด้วยความดีงาม
          7. จงมีชีวิตที่ดิ้นรนเพื่อไปสู่สิ่งสูงสุด และถึงที่สุดแห่งความสำเร็จ โดยไม่ท้อแท้ มีแต่ท้อเทียม
          8. จงใช้ดนตรีเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้ชุ่มชื้น ทำให้ร่าเริงจิตใจแจ่มใส
          9. รักความก้าวหน้าต้องขยัน มีนิสัยกล้าคิดกล้าทำ แสวงหาหนทางตลอดเวลาเพื่อเข็นตัวเองสู่ชัยชนะ
         10. คนมองโลกในแง่ดี แม้โลกมืดมิดก็มองเห็นแสงสว่าง คนมองโลกในแง่ร้ายแม้โลกสว่างก็จะมองไม่เห็น เพราะตนเองชอบมองในโลกมืด
         11. การมีสติปัญญาดีเหนือกว่าการมีทรัพย์สินทั้งปวง เพราะผู้มีสติปัญญาดีแม้อยู่ในสถานการณ์เลวร้ายก็แก้ปัญหาได้ แต่ผู้มีทรัพย์สินแม้มีมากก็ไม่อาจรักษาทรัพย์ได้ เพราะหากขาดสติปัญญาดีแล้ว ทรัพย์เหล่านั้นก็อันตราธานหายไปได้
         12. การค้นพบความจริง, ความดี, ความงาม ช่วยให้เราทำสิ่งที่ดีเหนือกว่าคนธรรมดา เพราะเขาจะเป็นคนไม่ธรรมดา
         13. คนดีมีศีลธรรมมักถ่อมตัว ไม่อวดตนแม้แต่ครั้งเดียว คนน่ารังเกียจคือคนที่อาศัยความทุกข์ยากของคนอื่นมาสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง ยิ่งโอ้อวดยิ่งอวดตัวยิ่งทำให้หลงไหล สุดท้ายก็จะเสื่อมถอยและกลับเป็นสิ่งตรงกันข้าม
         14. ผู้ที่มีจิตใจกล้าแข็งจักทนทานต่อการฝึกฝนหล่อหลอมได้ทุกรูปแบบ
         15. อย่าเดินตามความสำเร็จของผู้อื่น ที่เขาได้กรุยทางแล้ว จงสร้างถนนเส้นทางสายใหม่ที่ยังเป็นช่องว่างยังไม่มีใครเดินทางเส้นทางสายนี้
         16. ชีวิตเป็นสิ่งที่สั้นเกินกว่าจะเอาธุระในสิ่งเล็กน้อย (เดล คาร์เนกี้)
         17. จงเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ แล้วคุณก็จะทำได้จริง ๆ
         18. ชีวิตที่มีความหมายยิ่ง คือชีวิตที่ต่อสู้กับความยากลำบาก
         19. สังคมฟอนเฟะเละเทะเกิดจากผู้ปกครองขาดคุณธรรม แต่สังคมดีเกิดจากผู้ปกครองมีคุณธรรม
         20. ในโลกนี้มีด้านมืดและด้านสว่าง ด้านมืดเปรียบเสมือนอธรรม ด้านสว่างเป็นธรรม
         21. คนดีจะทำสิ่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงศีลธรรม จึงเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจเป็นคุณธรรม คำนินทาว่าร้ายหรือการวางอำนาจบาตรใหญ่ โกหกหลอกลวงจะไม่หลงเหลืออยู่ในจิตใจของเขาแม้แต่น้อย (เก๋อซุ่นซื่อ)
         22. เมื่อคิดจะทำสิ่งใด ๆ ก็จงลงมือทำเดี๋ยวนี้ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง (ผิงซันหลูเจียง)
         23. อับจนนักก็จงเปลี่ยนวิถี เปลี่ยนวิถีเมื่อใดก็สะดวกโยธินเมื่อนั้น"
         24. มนุษย์ทุกคนแสวงหาอุดมการณ์ เมื่อเราบรรลุอุดมการณ์อันหนึ่งแล้ว เราก็ควรเริ่มต้นต่อสู้เพื่อบรรลุอุดมการณ์ขั้นต่อไป
         25. คนที่มีชีวิตอุดมสมบูรณ์เกินไปมักอ่อนแอ ใจเสาะ แต่คนที่เจอกับความทุกข์อุปสรรคมาก เมื่อพบกับความลำบากหรือภยันตรายก็รวบรวมความกล้าหาญเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดี ๆ ในชีวิต
         26. การสำนึกผิดหรือบาปเป็นหัวใจของการขัดเกลาตัวเอง คนที่ไม่สำนึกผิดมักจะไม่ค่อยให้อภัยแก่ผู้อื่น ชีวิตมนุษย์นี้ไม่ได้วัดความร่ำรวยจากสิ่งเลวร้าย แต่เขาวัดน้ำใจจากความมั่งมีต่างหาก
         27. ลาภยศสรรเสริญสุขคือยอดปราถนาของมนุษย์ แต่หากเราหลงติดยึด มันก็จะตายน้ำตื้นเปรียบเสมือนมดลิ้มรสน้ำหวานและตายเพราะความหวาน การอดทนต่อคำวาจาไม่หวานแต่ขมกลับเป็นยาวิเศษได้
         28. มีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ยังดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา แต่หากมีเพื่อนอุดมการณ์ที่มีมากก็สามารถสร้างสังคมที่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำมือมนุษย์ได้ และเป็นการรัดร้อยความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานด้วย
         29. คนใจกว้างมีความสุขมากกว่าคนใจแคบ คนใจแคบมักทนจุดอ่อนข้อผิดพลาดคนอื่นไม่ไหว เหมือนคนที่วิจารณ์ต้องใช้ความกล้าหาญในการพูดคำขมแต่เป็นขุมทรัพย์ของผู้ฟัง แต่คนที่พูดจาหวานเกินไปก็จะกลายเป็นพิษเพราะไม่เกิดสิ่งดี ๆ จากผู้พูด เพียงเพราะผู้พูดเอาใจประจบเท่านั้น
         30. อย่าให้โอกาสดี ๆ ในชีวิตผ่านไป แม้ว่าโอกาสนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม บางครั้งโอกาสเล็ก ๆ กลับนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้
          สรุป การแสวงหาสุภาษิตปลอบจิตใจในยุคบ้านเมืองสับสน และขัดแย้งเช่นนี้ จำเป็นต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และพยายามเดินหน้าไปอย่างไม่ย่อท้อ ความสำเร็จจะเป็นจริงจากการทำอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดยั้งNo comments:

Post a Comment