Wednesday, July 20, 2011

คิดใหญ่ และคิดสำเร็จทำได้อย่างไร?

        สิ่งท้าทายอย่างใหญ่หลวงมากที่สุดของผู้ประกอบการที่มักเผชิญหน้ากับการเอาชนะภาวะจิตใจที่เป็นเชิงลบ และเริ่มต้นเรียนรู้ในการยอมรับว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้สำเร็จ  ในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน  แต่ผู้เขียนได้ทำการวิจัยในเรื่องนี้เพียงเล็กน้อย และพบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่น่าวิตกโดยที่นักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1915 เมื่อซิกมุน ฟรอยด์ได้เขียนบทความที่เรียกว่า "ปัญหาที่เป็นเครื่องกั้นความสำเร็จ"  โดยฟรอยด์ระบุว่า "มีแนวโน้มที่น่าประหลาดใจ และทำให้เกิดความสับสนของบุคคลบางคนที่ล้มเหลวอย่างแท้ัจริงเมื่อมีสิ่งที่ฝังรากอย่างลึกซึ้งและแรงปรารถนาอันยาวนานได้มาช่วยเติมเต็มราวกับว่าพวกเขาไม่สามารถอดทนรอคอยต่อความสุขได้"   ในทางกลับกันสิ่งนี้เป็นปัญหาที่น่าวิตกที่ว่าความเจ็บปวดทรมานของผู้ประกอบการส่วนมาก ได้ทำลายโอกาสของความสำเร็จก่อนที่เขาจะเริ่มต้นเสียด้วยซ้ำ ในระหว่างการวิจัยของผู้เขียน  ผู้เขียนไ้ด้พบเรื่องราวต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่มีความสุขกับความสำเร็จ  บุคลากรมีช่องทางในการส่งเสริมการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง และแม้แต่นักธุรกิจที่บรรลุความสำเร็จ - เขาทำลายจิตใต้สำนึกในเชิงลบที่พวกเขาทำงานหนักเพื่อบรรลุความสำเร็จ
       ผู้เขียนมีความเชื่อว่าโอสถขนานที่ดีที่สุดก็คือการตระหนักรู้ (awareness)กับการคิดลบ  หากคุณเป็นคนขี้วิตกกังวล คุณก็จะมีปัญหาที่น่าวิตกตึงเครียดซึ่งเป็นแนวโน้มของผู้ปราชัยซึ่งเป็นนิสัยที่แฝงในความสำเร็จของคุณ  คุณจำเป็นต้องตระหนักอย่างรู้สำนึกว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ และมีการปรับปรุงระบบเพื่อขจัดอิทธิพล และอำนาจที่ครอบงำคุณ ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นระบบที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ดีนั้น ก็คือขั้นตอน 3 ประการที่ผู้เขียนคิดว่าสามารถทำให้คุณประสบความสำเร้จได้
     1. กำหนดความชัดแจนในภาพแห่งความสำเร็จในตัวคุณ -- แล้วเขียนลงในกระดาษ คุณไม่จำเป็นต้องเขียนบทความ  แต่สามารถมีเค้าโครงหรือมีรายละเอียดหรือเป็นจุดสนใจที่มีคำอธิบายในสิ่งที่คุณปรารถนาความสำเร็จ  จงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป แต่ัมันไกลไปกว่านั้น  ภาพของคุณเกี่ยวกับความสำเร็จได้แก่เวลาที่อยู่กับครอบครัว, เวลาที่สนุกสนานกับงานอดิรกของคุณ, การศึกษาด้วยตัวเอง, เวลาพักผ่อน เป้นต้น
     2. สำรวจตัวเองเกี่ยวกับภาพของสิ่งที่คุณได้รับความสำเร็จ  ใส่ข้อความในที่ที่คุณเห็นชัดแจ้งรอบ ๆ บ้านคุณ,สำนักงานของคุณ,ในรถของคุณ และทุกสถานที่ที่คุณใช้เวลากับมัน   ทุกอย่างล้วนเป็นเครื่องเตือนสติคุณเองในสิ่งที่คุณต้องการความสำเร็จที่คุณชื่นชอบ  เป็นสิ่งจำเป็นทีจะต้องปลูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึก  แล้วจะเริ่มต้นดูเหมือนว่าจะเ็ป็นจริง
และสามารถทำให้บรรลุความสำเร็จให้คุณได้
     3. จงเชื่อว่าคุณสามารถบรรลุความสำเร็จได้ - นำเอาความเชื่อที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณมาใช้ทุก ๆ วัน  ผู้เขียนได้มีโอกาสที่จะบรรลุถึงวิถีทางเพื่อบรรลุความสำเร็จ  ผู้เขียนมักจะก้าวออกจากสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย และไม่เคยปล่อยตัวให้จมอยู่กับกับดักความเชื่อที่ว่าฉันไม่อาจทำให้สำเร้จได้ลัทธิที่ยอมพ่ายเป็นปัญหาอย่างแท้ัจริง   หากคุณกำลังดำเนินไปสู่ความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องฝึกฝนจิตใจของคุณเพื่อยินยอมให้คุณมีภาพแห่งความสำเร็จอย่างชัดเจน จงเชื่อในความสำเร็จ และจงปฏิบัติในทุก ๆ โอกาสที่เกิดขึ้นในทุกวิถีทาง   ผู้เขียนค้นพบอย่างชัดเจนว่าคุณสามารถที่จะมีแผนธุรกิจ และมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุด  แต่หากคุณไม่เชื่อในตัวคุณเองแล้ว คุณก็จะไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้
และคุณก็จะไม่เคยมีโอกาสลิ้มรสความสำเร็จได้อีกเลย (เรียบเรียงจากบทความของเฮ็นเนสซี่ มัวร์)       
      สรุป สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้จิตวิทยาในทางการเมืองก็คือ การคิดว่าเราทำได้ หมั่นท่องบ่นเสมอว่าเราทำได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะทำไม่ได้ มีแต่เพียงว่ายังไม่ได้ทำ, ยังไม่กล้าฝ่าฟัน, ยังไม่กล้าฝัน, ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลง,ยังไมกล้าพลิกฟื้นสถานการณ์จากร้ายเป็นดี  อย่าให้การคิดลบมาขวางกั้นความสำเร็จของคุณ จงขจัดการคิดลบว่าทำไม่ได้, ทำไม่ได้จริง, เป็นไปได้อย่างไร, คนไม่ดีจะเป็นคนดีได้อย่างไรออกจากสมองเพราะนั่นคือกับดักแห่งการคิดลบ และทำให้เราไม่ไว้วางใจเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเป็นกับดักของนักเผด็จการนั่นเอง  จงคิดเสมอว่า "ลมร้ายแห่งทะเลเหนือทำให้เราเป็นไวกิ้ง"No comments:

Post a Comment